Med oppkjøpet av Smart Grid Networks tar vi et nytt og viktig steg som en attraktiv leverandør av intelligente nettverk, forteller Stefan Albertsson, konsernsjef i AddSecure. (Foto: AddSecure)

Teknologiselskapet AddSecure kjøper opp det svenske selskapet Smart Grid Networks. Oppkjøpet markerer starten på AddSecures ambisjon om å tilby bransjer som kraft, vann og avløp smartere, sikrere og mer stabil kommunikasjon.

Kilde: AddSecure

Det norsk-svenske teknologiselskapet AddSecure kjøper opp 100% av svenske Smart Grid Networks, et selskap som leverer smart grids – intelligente nettverksløsninger for infrastrukturelle nettverk. Oppkjøpet er effektivt fra 1. november 2016, og alle ansatte i Smart Grid Networks blir i selskapet.

Tar skrittet over
Oppkjøpet er en viktig brikke i AddSecures satsing på tingenes internett-teknologi generelt, og smart grids for kraft-, vann-, og avløpsbransjen spesielt. Smart grids er internett-drevet kommunikasjonsteknologi for nettverk, som potensielt kan skape store endringer i disse bransjene, mener selskapet.

– Med løsningene til Smart Grid Networks og vår eksisterende kompetanse, er målet vårt å hjelpe bransjer som kraft, vann og avløp å ta skrittet over til intelligente nettverk. Dette kan potensielt føre til store endringer som vil komme både bransjen og forbrukerne til gode, sier Stefan Albertsson, konsernsjef i AddSecure.

Bedre løsninger
Ifølge Erling Gustafsson, Business Manager i Smart Grid Networks, vil oppkjøpet gi selskapet nødvendige muskler til å videreutvikle arbeidet med den nye teknologien.

– Vi er veldig glade for at Smart Grid Networks nå blir en del av AddSecure, et selskap med lang erfaring og solid omdømme. Sammen kan vi tilby kundene bedre løsninger, enda mer avansert kommunikasjon og høy sikkerhet, sier Erling Gustafsson.

Billigere og mer miljøvennlig
Smart grid-teknologien kan skape mange positive ringvirkninger for både norske, svenske og europeiske kraftmarkeder, hevder Albertsson i AddSecure. Blant potensielle gevinster er lavere strømforbruk, enklere vedlikehold av strømnettet, bedre strømkvalitet, mindre påkjenning på miljøet grunnet lavere energiforbruk og bedre lønnsomhet for både leverandør og forbruker.

– Gevinstene er mange og vi mener markedspotensialet for smart grid-løsninger er enormt. Vi planlegger nå oppstart med et lite, men erfarent team for å teste konseptet i markedet. Etter innledende faser, vil vi ekspandere hurtig fremover, sier Albertsson.