At skattetrykket i vannkraft er strengere enn for annen næring beskriver KS Bedrift som et paradoks, og tar til orde for at skjermingsfradraget for vannkraftinvesteringer må økes betraktelig. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

KS Bedrift Energi tar opp skattetrykket på vannkraftprodusenter med energi- og miljøkomiteen på Stortinget, i høring om forslaget til statsbudsjett 2017.

Kilde: KS Bedrift

Forslaget til statsbudsjett 2017 legger opp til økt grunnrentebeskatning på vannkraftprodusenter. Dermed er det mange av kraftprodusentene som ikke får nytt godt av lavere selskapsskatt.

«Dette skriver seg inn i en utvikling hvor rammevilkårene for vannkraftnæringen forverres over tid. Når beskatningen i praksis øker, samtidig som kraftprisene er svært lave, bremses utviklingen i bransjen», sier Asle Strand, fagleder i KS Bedrift Energi.

KS Bedrift mener det er paradoksalt at skattebetingelsene for ren kraftproduksjon er strengere enn for annen næring. Vi tar til orde for at skjermingsfradraget for vannkraftinvesteringer må økes betraktelig, og vil fremme dette i relevante fora.

Høringen i energi- og miljøkomiteen gjennomføres tirsdag 25. oktober.