SKS (Salten Kraftsamband) kjøper aksjene til Rødøy kommune i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. (Foto: SKS)

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

Kilde: SKS

Rødøy kommune besluttet i kommunestyremøte 27. september å selge sin aksjepost i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) til SKS. Aksjeposten tilsvarer 13,21% eierandel i selskapet.

SKS vil etter aksjeoverdragelsen sitte med 72% eierandel i RLK. Øvrige eiere er Lurøy kommune (12,05%) og Træna kommune (4,17%), samt private aksjonærer med 11,75% prosent eierandel.

– Oppkjøpet er i tråd med SKS strategi om å styrke produksjonsporteføljen innen vannkraft. Reppa kraftverk, som er eies av RLK, er vurdert som en god investering, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

– Rødøy kommune synes tilbudet fra SKS var godt, og har derfor akseptert dette etter forhandlinger. Vi ser det som en fordel at kommunen nå kan forvalte verdiene selv, sier Olav Terje Hoff, ordfører i Rødøy kommune.

Kraftverket har en midlere produksjon på 74 GWh pr. år og ligger ved Reppavassdraget i Rødøy kommune. Kraftverket utnytter et fall på 560 meter fra Reppavatnet til havnivå ved Tjongsfjorden.