Britene har hatt gode incentivordninger for installering av solceller helt siden 2010. Foto: Wikimedia Commons / Tom Chanse

Solenergi har det siste halvåret danket ut kullkraft i Storbritannia (UK). Det er et historisk skifte for landet som var først ute med å bygge opp samfunnet rundt kullkraften.

Allerede 9. april varslet den britiske (UK) kraftproduksjonen at noe var i gjære. Det var den første dagen siden 1882 at alle kullkraftverkene sto stille. Det er betydningsfullt, i landet som liker å se på seg selv som arnestedet for den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-tallet, en samfunnsmessig omveltning drevet fram av blant annet kulldrift og kulldrevet dampkraft.

Gjennom hele denne halvårsperioden, fra 1. april til 30. september, produserte britiske solceller rundt 7 TWh elektrisk kraft, mens kullkraftverkene produserte 6,3 TWh. Dette skriver avisen the Indipendent.

Ikke overraskende

– Det overrasker meg ikke, sier seniorrådgiver og ansvarlig for solenergi Bjørn Thorud i det norske konsulentselskapet Multiconsult.

– Vi ser i land etter land at sol- og vindenergi utkonkurrerer de tradisjonelle kraftprodusentene, spesielt fossil termisk kraft. Britene har siden 2010 hatt en svært offensiv incentivordning for etablering av småskala, distribuert solenergi, Det går veldig godt i tospann med satsingen på vindenergi, siden sol- og vindressursene ofte er komplementære. Når det er mye sol, blåser det lite, og vice versa.

Han peker på at sol blir en mer betydelig del av energimiksen over hele verden, både i Europa, Asia og i USA. – Også her i Norge kommer solenergi til å spille en mer betydelig rolle framover, tror han. Thorud trekker også fram betydningen av smarte energilagringsløsninger for effektivisere produksjonen av sol- og vindenergi.

10 GW solenergi

Ifølge den britiske solkraftindustrien, passerte den samlede installerte kapasiteten på britiske solceller 10,000 MW i februar i år.

Samtidig viser en oversikt fra Renewable Energy Association at britene i dag har 35 storskala energilagringsløsninger, for det meste pumpekraft, og minst 1500 mindre, distribuerte batterier tilknyttet bygninger, med en samlet effektkapasitet på drøyt 3200 MW.