Statkraft øker sin eierandel i Grønn Kontakt for å få til mer i markedet for ladning av elbiler, her illustrert med identifisering av ladepunkter på mobiltelefon.( Foto: Grønn Kontakt)

Statkraft tilfører ny kapital og øker sin eierandel i ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt.

Kilde: Statkraft

Kapitaltilførselen skjer parallelt med at Statkraft og Agder Energi etablerer et nytt eiersamarbeid der de to selskapene blir likeverdige partnere med en eierandel på 41 prosent hver. Agder Energi har til nå vært majoritetseier i Grønn Kontakt.

Voksende marked

Norge har verdens høyeste elbilandel i bilparken og har gjort mer for elektrifisering av transportsektoren enn andre land. Nesten 30 prosent av nybilsalget i Norge er elbiler eller ladbare hybrider.

– Med Grønn Kontakts posisjon i det norske markedet har vi et unikt utgangspunkt for å delta i et voksende marked. Elektrifisering av transportsektoren er noe Statkraft er opptatt av, og infrastruktur er et relevant segment for oss. Ny kapital vil la selskapet vokse raskere, forklarer Bjørn Holsen i Statkrafts strategiavdeling.

Avtale med Circle K og Coop

Grønn Kontakt har satt et ambisiøst mål som innebærer å bygge 240 nye ladepunkter i Norge innen utgangen av 2018. I dag har Grønn Kontakt omtrent 85 ladepunkter på 70 lokasjoner.

De siste månedene er det inngått avtaler med bensinstasjonskjeden Circle K og matvarekjeden Coop om å etablere ladestasjoner ved flere av deres virksomheter.

Tidligere denne måneden fikk Grønn Kontakt tilsagn om støtte fra Enova for å bygge nye hurtigladestasjoner på Vestlandet. Grønn Kontakt skal bygge ladestasjoner på følgende steder: RV5 Lærdal-Florø, RV15 Otta-Måløy, E136 Dombås-Ålesund og RV70 Oppdal-Kristiansund.

Nest størst

Statkraft var en av initiativtagerne da Grønn Kontakt ble etablert i 2009. Så langt har Grønn Kontakt primært vært operatør på vegne av kraftselskaper som Agder Energi, Eidsiva og flere andre. Grønn Kontakt er i dag Norges nest største ladestasjonsoperatør, etter finske Fortum.

Utenom Statkraft og Agder Energi er det 21 mindre aksjonærer på eiersiden i Grønn Kontakt.