Vikingskip lastet opp med NTNU-studenter i kreativ kamp om beste hydrogen-idè. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune satte TrønderEnergi nylig 50 studenter på Start NTNU i arbeid for å bidra til nytenkning rundt hydrogen som energibærer.

Kilde: TrønderEnergi

Åstedet var NTNUs senter for studentinnovasjon, Fram. Tidlig på ettermiddagen torsdag 6. oktober fikk en begeistret jury stifte bekjentskap med ni fiktive oppstartsbedrifter som i løpet av 24 timers arbeid fikk navn som CleanCar, TrønderHydrogen, HydroRen og H2Hjul.

Vil gjøre Trondheimsfjorden utslippsfri
Oppgaven som ble gitt til 50 studenter var at de på ett døgn skulle lage en oppstartsbedrift som baserer seg på hydrogen som energibærer. Arbeidet var en del av Start NTNUs arrangement GrEn som er en casekonkurranse for grønne studententreprenører.

– Vår visjon heter Nullfjorden. Vi skal sørge for at Trondheimsfjorden blir utslippsfri, forklarer de fire guttene som har kommet opp med en idé de har kalt Hydrotank.

Ideen til guttene med bakgrunn fra blant annet marin- og datateknikk går ut på å bygge en båt med en kraftig brenselcelle om bord. Fra den skal de selge miljøvennlig elektrisitet fra hydrogen til skip som entrer Trondheimsfjorden. 
Da kan skipene slå av dieselmotoren og heller la Hydrotankeren produsere energi som tar skipet igjennom Trondheimsfjorden. I nattens mulm og mørke har studentene regnet seg fram til at på bare en eneste seilas kan man spare CO2-utslipp som tilsvarer det 5000 biler slipper ut på tur fra Heimdal og inn til byen.  På morgenkvisten kontaktet de Hurtigruta og fant ut at flere av deres skip har nettopp slike dieselelektriske motorer som sømløst kan drives på elektrisitet istedenfor diesel.

Verdens reneste hydrogen
For TrønderEnergi handler engasjementet inn mot studentene om to ting. For å realisere planene om å utnytte overskuddskraft på Valsneset til produksjon av verdens reneste hydrogen ved elektrolyse av vann, må det etableres et marked for hydrogen i Trøndelag.
Det andre er erkjennelsen av at vi trenger flere grønne entreprenører. Det spirer og gror altfor få fornybare oppstartsbedrifter. Det er en utfordring for Norge og verden, sågar som for Trøndelag. Framover jobber vi derfor med å skape oppmerksomhet og engasjement rundt utfordringene og mulighetene i vår bransje og vår verdikjede.

Hydrogensykkel-eventyr

– There are nine million bisycles in Beijing, men ingen av dem går på hydrogen. Det skal vi gjøre noe med, sier gruppen som for anledningen har kalt seg H2Hjul.

Deres idé handler om å lage et bysykkel-konsept med hydrogensykler. Ifølge gruppen finnes det allerede en rekke hydrogensykler som kan sammenlignes med en elsykkel, forskjellen er bare at de har lengre rekkevidde og langt kortere ladetid. 
Denne gruppen har bakgrunn fra Bygg og mijøteknikk. Totalt er det 150 studenter som er med på arrangementet. Om lag halvparten kommer fra siv.ing.-studiet Energi og Miljø, men studenter fra hele NTNU er med, til og med Handelshøyskolen og ind.øk. er behørig representert.

Ville være pionerer
Oppstartsbedriftene gruppene har laget i løpet av det hektiske døgnet spinner rundt ganske ulike konsept. En gruppe vil lage en app for et bilkollektiv med hydrogenbiler og har kalt ideen sin CleanCar. En annen gruppe vil være pionerer og bane vei for fornybarsamfunnet ved å eie en fraktbåt som skal muliggjøre kortreist hydrogen. 
AGS, eller All Green Solutions, som de heter for anledningen, vil bygge ammoniakkfabrikk og bruke hydrogen istedenfor naturgass. Til det vil de egentlig trenge så mye hydrogen som vindparkene på Fosen bare makter å produsere. For å få det konkurransedyktig vil man også være avhengig av en tilstrekkelig CO2-prising og en reduksjon i hydrogenprisen. Dette har de brukt de sene nattetimer på å tallfeste og finne knekkpunkt for.
FremTek vil jobbe for å få tankbilene til Statoil over på hydrogen, mens HydroRen skal lage en brenselcelle tilpasset marin sektor. Gruppe 7 skal bygge sin forretning rundt å eie og drifte et hydrogenknutepunkt, mens HydroNor skal lage enklere fyllestasjoner med en plug’n play løsning med 20 fots containere.

Pengepremier til vinnerne
Juryen bestod av Ida Fuchs fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, hydrogenguden Steffen Møller-Holst fra SINTEF, Synne Marie Sollie fra NTNU Spark* og Gøril Forbord fra TrønderEnergi.  Etter tre timer med presentasjoner var juryen meget imponert over hva studentene hadde kokt sammen det siste døgnet.  Jurydiskusjonen var oppglødd og begeistret, mange av forslagene lå i toppsjiktet, og det var tilslutt to prosjekt som endte opp med premie. 
Guttene bak Hydrotank stakk av med hovedpremien og 20 000 kroner, mens H2Hjul fikk ekstrapremien på 5000 kroner fra NTNU Spark* til å jobbe videre med ideen sin.

– Det er fantastisk å få kjenne på den energien og optimismen man får i kontakten med så engasjerte, flotte og flinke studenter, sier TrønderEnergis representant på arrangementet, Gøril Forbord.

Dette lover godt for neste års GrEn!