LOS, her illustrert med kundesenteret i Kristiansand, etablerer partnerskap med Otovo i privatmarkedet for solenergi. (Foto: LOS)

Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.

Det er turbulente tider i strømmarkedet. Forholdene er preget av langvarig lave strømpriser og en stadig mer intens kamp om kundene. For å unngå å komme i knipe er det nødvendig å ta nye strategiske grep. LOS har valgt solenergi til privatmarkedet som sin nye markedsnisje. Det er grunn til å tro at flere pressede strømleverandører kommer til å gjøre det samme.

Vi gjør ikke dette fordi vi er presset, understreker Anders Gaudestad, adm.direktør i LOS. – Vi gjør det for å komme tetter på kundene i en tid med omfattende omstilling i energibransjen. Med tilgang på ny teknologi, både når det gjelder å produsere fornybar energi og effektiv håndtering av den, gjelder det å henge med i svingene.

Samarbeidet med Otovo gir oss muligheter til å tilby solenergi i privatmarkedet. I dette fornybarsegmentet er det betydelig aktivitet, noe som er ventet å balle ytterligere på seg i årene som kommer. Ved inngangen til 2016 var 300 private solenergianlegg knyttet til nettet. Ved utgangen av året er det ventet at dette vil være fordoblet til 600 anlegg. I 2017 ser aktørene i  solmarkedet for seg en tilvekst på mellom 1200 og 1500 anlegg, fortsetter Gaudestad, og legger til:

Vi ser konturene av en fremtid i strømmarkedet som vil være vesentlig annerledes enn i dag. Med partnerskapet i sol ønsker vi å posisjonere oss i forhold til denne utviklingen. Vi vil være der kundene er med et bredt tilbud av kostnadseffektive fornybarløsninger, kombinert med kompetanse om effektiv styring av energiforbruket. Med AMS på plass i de tusen hjem vil vi bevege oss fra dagens verdikjede til et verdinettverk med mange nye aktører. Det er den utviklingen vi vil kvalifisere oss til å være med på.