Her avgir adm.direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift synspunkter på grunnlaget for den pågående streiken i energibransjen.(Foto: KS Bedrift)

I en tid med heftige krav til omstilling er det umusikalsk av EL og IT Forbundet å kreve tariff-festing av avspaseringsordninger.

Av: Bjørg Ravlo Rydsaa, adm.direktør KS Bedrift 

El og IT-ansatte i kommunalt eide bedrifter jobber vanlige dager. I tillegg bytter de på å ha 24 timers beredskapsvakt syv dager etter hverandre. Hver ansatt har i snitt ti slike vakter i året. Dette gir rett til 35 dagers avspasering per år, det vil si syv uker.

Disse kommer på toppen av fem ukers ferie. Til sammen utgjør dette tre måneder fri i året. I tillegg utbetales vakttillegg de ukene den ansatte har beredskapsvakt og overtidsbetaling ved utrykning.

Utkalling skjer i snitt en gang per beredskapsvakt. Dette er mye sjeldnere enn tidligere. Strømnettet har blitt kvalitativt bedre og mer stabilt de siste 20 årene.

Avspasering etter beredskapsvakt
Stortinget har i arbeidsmiljøloven fra 2015 strammet inn slik at hovedregelen for avspasering nå er 1/7. Med ti vakter tilsvarer dette normalt 25 avspaseringsdager i året. KS Bedrift ønsker å følge arbeidsmiljøloven, slik vi alltid har vært enige om.

Energiselskapene har utfordringer med hensyn til omstilling og lønnsomhet. Vi kan ikke forsvare tariff-festing av en avspaseringsavtale som gir store kostnader til små og mellomstore selskaper med lokalt eierskap.

Dersom kostnadene blir uoverkommelige, vil selskapene måtte vurdere andre og rimeligere ordninger. KS Bedrift er fornøyd med dagens tariffavtale. Det bør også EL og IT være.