De første boligene i pilotprosjektet har nå fått installert solcellepaneler på takene. (Foto: TrønderEnergi)

TrønderEnergi fikk strålende respons da de i sommer inviterte sine kunder til å delta i et piltoprosjekt for solkraft. Nær to tusen meldte seg som interesserte til de femten pilotene.

Så langt har fem huseiere fått installert solcellepaneler på takene, og før jul skal resten avanleggene være montert.

–TrønderEnergi ønsker å utvikle solkraft som et nytt forretningsområde. Da trenger vi mer kunnskap om teknologien og hvordan våre kunder vil forholde seg til en slik ny energikilde. Det håper vi å få gjennom dette pilotprosjektet, sier prosjektleder Andrea Dahl Viggen.

Hun understreker at solkraft utfordrer den tradisjonelle energibransjen til å tenke nytt.– Vi ønsker å finne ut hvilken rolle TrønderEnergi skal spille i den rivende utviklingen vi ser komme.

Dahl Viggen legger til at pilotprosjektet gjør at selskapet vil kunne teste ut ulike produkter innenfor solsegmentet. Prosjektet vil bli gjennomført i nær kontakt med FoU-miljøer i Trondheim.

30 kvadratmeter gir 5,2 kW

For de fleste huseierne i pilotprosjektet blir det installert et solcelleanlegg på 30 kvadratmeter. Det gir en effekt på 5,2 kW og årlig strømproduksjon på 4000-4500 kWh, noe som innebærer besparelser på 4000-5000 kroner.  Anlegg og installasjon koster mellom 100.000 og 120.000 kroner. Deltakerne får noe sponsing fra TrønderEnergi og mottar tilskudd fra Enova. Med et påslag på strømregningen på 500 kroner per måned vil anlegget kunne betales ned på tjue år.

Batteriløsninger er en av flere tiltak som vil bli testet ut gjennom pilotprosjektet. – Det finnes mange typer på markedet, men disse er tilpasset TN-nettet som er utbredt i Europa, ikke det norske særegne TS-nettet. Norge er ikke et prioritert marked for solenergi, og det gir oss noen ekstra utfordringer, sier prosjektleder Andrea Dahl Viggen i TrønderEnergi AS.