Håvard Tamburstuen, nytilsatt adm.direktør i Lyse Nett, tar mål av seg til å bli landets mest effektive nettselskap. (Foto: Lyse)

Seks år gammel var Håvard Tamburstuen, ny administrerende direktør i Lyse Elnett, på sin første jakt. Siden den gang er det blitt mange høstjakter. Denne høsten blir det aller viktigste å få staket ut veien videre for nettselskapet. Nye delmål skal settes for å nå strategien om å bli det mest effektive nettselskapet i Norge.

Kilde: Lyse

– Min jobb er sammen med styret å forme veien videre for selskapet. Jeg er glad i å trekke i tråder å få ting gjort, samtidig er jeg opptatt av at vi må fullføre det vi starter på. Ofte kan det være kjekkere å begynne på nye ting enn å få det aller siste på plass som for eksempel dokumentasjon, sier Håvard Tamburstuen.

Høstjakt på storvilt har han ikke lagt helt vekk. Familien er fra Sirdal og jakten har han fått inn fra barnsben av. Nå har neste generasjon begynt å vise interesse for å bli med.
– Å være i naturen er den beste avkoblingen. Det er viktig å nullstille seg av og til og ta en pause fra jobb. Det tror jeg gjelder alle uansett posisjon, sier han.

Ta riktige valg
Han kommer fra jobb som nettsjef i Dalane Energi og er godt kjent med bransjen og vet hvilke utfordringer og problemstillinger som finnes. 

– Det som er helt sikkert er at det vil bli endringer i årene som kommer både når det gjelder teknologi og endret rammebetingelser. Da gjelder det å skape vilje til og forståelse for endring i organisasjonen og være i rette fora for å påvirke endringer som skjer, sier den nye direktøren.

Det er behov for å gjøre store investeringer i strømnettet i årene som kommer. Det er store prosjekter for å oppgradere regionalnettet for å øke kapasiteten, samtidig som behovet for vedlikehold også er stort. Samtidig er det et mål at Lyse Elnett skal bli enda mer effektivt.

– Dette gir oss en stor utfordring, og det gjelder å ta de rette valgene. Vi må optimalisere arbeidet vi gjør for å bli så effektive som mulig. Gjør vi for eksempel en god jobb i fasen med planlegging, så er erfaringen at vi får det igjen i andre enden. Jeg ser at det er stort potensial for å forbedre prosesser blant annet. Nå må vi bryte strategi ned i konkrete håndfaste mål som vi setter oss hvert år fram mot 2020, sier Tamburstuen.

HMS i høysete
Håvard Tamburstuen er tydelig på at han vil stille krav og forventninger blant annet til helse-, miljø- og sikkerhet.

– Alle i dette selskapet skal komme vel hjem til middag hver dag. Ingen skal mangle en finger eller være skadet på andre måter. Jeg tror vi må bryte det ned til dette for å klare å skape engasjementet som er nødvendig for å gå gode resultater, sier han.

Energibransjen har de siste år hatt flere antall skader per million arbeidstimer enn industrien og bygg- og anleggsbransjen, men i 2015 var energibransjen noe bedre. Selv om HMS-tallene viser en bedring siste året, så mener den nye direktøren at det fortsatt er et stykke igjen. I alle ledermøter framover vil HMS være første tema som tas opp.