16,2 TWh konsesjonsgitt kraftproduksjon er ikke satt i drift eller under utbygging her i landet. (Illustrasjonsfoto: Henny Stokset)

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

Kilde: NVE

I tredje kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 10 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 167 GWh. De største enkeltprosjektene som fikk konsesjon var Tokagjelet kraftverk i Kvam herad og Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune, med en samlet midlere årsproduksjon på 109 GWh.

Ved utgangen av 3. kvartal var 5,1 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Sammenlignet med 2. kvartal er det en økning som skyldes byggestart ved ett vindkraftprosjekt med en årsproduksjon på 0,4 TWh og oppdatert prosjekter under bygging med prosjektspesifikke tall. Totalt er det 3,4 TWh ny vindkraftproduksjon under bygging. Det er en nedgang i ny vannkraftproduksjon under bygging som skyldes at tre større prosjekter ble satt i drift. Sammenlagt er 1,7 TWh ny vannkraftproduksjon under bygging. Det er nå 16,2 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

I tredje kvartal ble opprustings- og utvidelsesprosjekter tilknyttet kraftverkene Rånåsfoss, Nedre Røssåga og Matre H satt i drift. Samlet midlere årlig produksjonsøkning er på 329 GWh. Videre er Govddesåga vannkraftverk, på 26,8 MW, samt fire små vannkraftverk registrert satt i drift i 3. kvartal. Disse kraftverkene bidrar med 0,1 TWh ny vannkraftproduksjon.

I elsertifikatsystemet ble det i tredje kvartal 2016 godkjent 25 nye vannkraftverk og tre solkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 0,55 TWh. Sammenlagt er det godkjent 6,3 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader om elsertifikater innenfor utvidet overgangsordning. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 var det godkjent totalt 3,1 TWh i den norske overgangsordningen.