Etter en krevende arbeidsuke har alle kundene til Agder Energi Nett nå fått strømmen tilbake. Ved varslet mildvær kan det oppstå nye problemer. (Arkivfoto: Agder Energi)

Alle kjente strømfeil etter uværet sist helg er nå utbedret i Agder-fylkene.

Kilde: Agder Energi Nett

På det meste var 10 000 kunder uten strøm, i hovedsak i Aust-Agder. Det har vært store ødeleggelser i form av knekte stolper og traverser, ødelagte transformatorer og trær over linjene. Det var mange og omfattende skader på samme linjer flere steder. Dette er krevende skader å reparere, og i kombinasjon med vanskelig fremkommelighet både på veier og i terrenget, tok det dessverre lang tid før alle kundene fikk strømmen igjen.

Nettet har fått hard medfart de siste dager, det er derfor sannsynlig at nye feil kan komme eller at man må foreta akutte reparasjoner. Det er satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Disse vil bli håndtert etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

Agder Energi Nett er forberedt på at det i helgen kan komme inn meldinger om strømløse hytter fra hytteeiere i områder som var uten strøm. Ekstra mannskaper er på vakt for å ivareta de meldinger som måtte komme om dette.