Energi Teknikk har tegnet kontrakt på å levere komplett elektromekanisk utrustning til Brekkefossen kraftverk i Bremange kommune. (Foto: Energi Teknikk)

Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Brekkefossen kraftverk i Bremanger kommune.

Kilde: Energi Teknikk

Avtalen innebærer leveranse av 2 vertikale ET Francisturbiner med effekt på 2,4 MW og 1,6 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres sommeren 2017.