For prosjektering av Saggrendadammen har Sweco vunnet Kongsberg kommunes artitekturpris – uten at arkitekter har vært involvert. (Foto: Tema Foto)

Saggrendadammen, som Sweco har prosjektert, vant Kongsberg kommunes arkitekturpris – og dét uten arkitekter involvert.

Kilde: Sweco

Bakgrunnen for det omfattende oppgraderingsarbeidet av dammen var nye sikkerhetsforskrifter som måtte tilfredsstilles. I tillegg hadde gjentatte flommer over flere år skapt store skader på den gamle konstruksjonen.

– Bredden på damstedet er ikke stor nok til å ta unna store flommer. Derfor har vi skapt et labyrintoverløp, slik at vi får større lengde på overløpet og dermed også større kapasitet til å avlede flomvannet, sier Marie Rognes, rådgiver ved avdeling Vannkraft og dammer på Swecos Oslokontor. Hun var oppdragsleder da Sweco skulle prosjektere de nye løsningene. Oppdraget startet høsten 2014, og den oppgraderte damkonstruksjonen sto ferdig i juli i år.

Estetiske ingeniørløsninger

I juryens begrunnelse står det blant annet at labyrintoverløpet gir en spennende vannflate sett fra oversiden og et vakkert vannfall sett fra nedsiden, og at fundamentene til ny gangbru over demningen er innarbeidet i betongkonstruksjonen på en god måte. Juryen lot seg også imponere av materialbruken.

– Dette har vært et spennende prosjekt, hvor vi har hatt et svært godt samarbeid med kommunen. Det er morsomt å vinne denne arkitekturprisen, og spesielt siden det ikke har vært noen arkitekt inne i bildet. Det viser at gode ingeniørløsninger også kan gi et flott estetisk resultat, sier Rognes.