Energi Norge forsterker sin representasjon mot EU-systemet i Brussel med Eivind Hodne Steen og flytter inn i et fellesnordisk energikontor. (Foto: Energi Norge)

Idag åpner Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene et felles energikontor i Brussel. Hensikten er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.

Kilde: Energi Norge

Beslutningene som tas på energi- og klimafeltet i EU får stadig større betydning for de nordiske landene. Nå går Energi Norge sammen med de svenske, danske og finske bransjeforeningene om å opprette et felles energikontor i Brussel, bare et steinkast fra EU-kommisjonens hovedkvarter. Inn flytter også norske Agder Energi, danske DONG Energy og finske Fortum.

– Vi har lange tradisjoner for nordisk energisamarbeid, både praktisk gjennom den nordiske kraftbørsen NordPool som ble etablert allerede for 20 år siden, og politisk gjennom foreningen Nordenergi. Nå mener vi tiden er moden for å styrke samarbeidet ytterligere, ved å flytte kompetansen fra landene inn under samme tak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge har vært til stede i Brussel siden 2008. De første årene var kontoret bemannet av Snorre Lamark. Nå er teamet styrket med Eivind Hodne Steen. På det nye kontoret får de selskap av rundt 10 nordiske kolleger.

– Norden blir stadig tettere koblet til Europa både gjennom fysisk krafthandel og gjennom energi- og klimadirektiver. Vi har felles interesse med våre naboland i en sterkere integrasjon av de europeiske kraftmarkedene og i styrking av kvotemarkedet. Her kan vi få større gjennomslag ved å stå sammen, mener Ulseth.

I dag deltar 130 inviterte gjester på åpningen av det nye kontoret – blant dem flere sentrale ledere fra EU-kommisjonen, representanter fra Europaparlamentet og Norges ambassadør.