Tretten transformatorer skal leveres til Fosen Vind fram til 2020 og disse må fraktes med spesialtransport som på bildet (fra levering til Lio kraftverk i Telemark). (Foto: Statkraft)

Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer, og med ABB om å levere høyspentanleggene til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra. Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.

Kilde: Fosen Vind

Kontrakten på transformatorleveransen er tildelt det slovenske selskapet Kolektor Etra d.o.o. Den første av transformatorene skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Samtidig er ABB AS tildelt oppdraget med å levere apparat- og kontrollanlegg til transformatorstasjonene i de seks vindparkene til Fosen Vind. Arbeidet omfatter blant annet komplette 132 kV luftisolert utendørs bryteranlegg og 33 kV luftisolert innendørs bryteranlegg med tilhørende utstyr.

Et konsortium mellom ABB og Bravida Norge, ledet av ABB, vil gjennomføre arbeidene i perioden 2017 til 2020. Mens ABBs prosjektorganisasjon vil være lokalisert i Oslo, er det Bravida Region Midt-Norge som vil foreta installasjonsarbeidene i vindparkene. Disse arbeidene utgjør ca. 25 prosent av den samlede kontraktsverdien.

I løpet vinteren regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter.

– Kontrakter for kaier og nettilknytning samt infrastruktur på Storheia er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen.

Fosen Vind startet utbyggingen i april i år, og per i dag er både Roan og Storheia vindpark under bygging. Disse er de to største vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Utbyggingen er kommet lengst i Roan vindpark, der arbeidet med internveier, turbinfundamenter og oppstillingsplasser pågår for fullt. Det er også denne vindparken som vil stå ferdig først, i 2018. 

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.