Med kontrakt på bygging av to nye hybridferger markerer Myklebust Verft at norsk verftsindustri viser internasjonal konkurransekraft. (Illustrasjon: Multimaritim)

Myklebust Verft skal bygge to nye ferjer med batteriteknologi for FosenNamsos Sjø. Valget av Myklebust Verft viser at norsk verftsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Kilde: Norsk Industri

– Dette er svært gledelig, og vi har stor tiltro til at Kleven, som eier Myklebust verft, har solid gjennomføringsevne til å håndtere et teknologisk utviklingsprosjekt som dette er, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås.

Kontrakten betyr at Kleven skal bygge to energieffektive personbilferjer som er designet og utviklet av Multi Maritime. Ferjene vil ha teknologiske løsninger i verdensklasse og et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferjer av samme størrelse. Det lave energiforbruket er et resultat av en nyutviklet skrogform og propell løsning, bruk av høyeffektiv varmepumpeteknologi, nyutviklet ventilasjonsløsning, ledlys, effektive batterier med lang levetid, automatisk fortøyning m.m.

Teknologien som skal brukes, er såkalt plug-in hybrid. Det betyr at ferjene har et batterisystem hvor en betydelig del av energiforbruket kommer fra helautomatisk lading når ferjene ligger ved kai.

– Norsk verftsindustri viser nok en gang at den er konkurransedyktig. Vi gratulerer!, sier bransjesjef for maritim bransje, Lars Gørvell-Dahll.