I en tid med stadig mer omfattende anvendelse av elektrisitet stilles de som skal utføre eltilsyn overfor nye og krevende utfordringer. (Foto: Infratek)

En utfordrende tid for elsikkerhet

Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:20

Dette fremgår av en fersk undersøkelse blant DLE-ansatte (Det Lokale Eltilsyn). Undersøkelsen er ment til internt bruk i DLE-ringen, som er en møteplass og et utviklingsforum for DLE og sakkyndige selskaper. Hensikten med undersøkelsen er å få innspill til fremtidig kompetanseutvikling for bransjen. Vi har uoffisielt fått tilgang til resultatene.

Våre nye landsmenn, som ikke er kjent med regelverket som regulerer arbeidet med elsikkerhet, har ofte en annen kulturell tilnærming til bruk av elektrisitet.  Det er derfor behov for å bevisstgjøre våre nye landsmenn om at bruk av elektrisitet også utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier.

Av undersøkelsen fremgår det også at det er viktig å ha effektive sanksjonsmidler for de som utøver tilsyn. Spesielt gjelder dette anvendelse av virkemidler for å stoppe useriøse aktører.

Svarene i undersøkelsen peker klart og tydelig mot en ny tid med vesentlig større kompleksitet i arbeidet med elsikkerhet. Dette knytter seg spesielt til et stadig mer omfattende innslag av digital teknologi og hvordan dette påvirker våre holdninger til elsikkerhet. Ladning av elbiler, bruk av elektriske apparater om natten, farlige produkter, blir blant annet fremhevet som potensielle trusler.

I undersøkelsen deltok 31 respondenter som er knyttet til DLE-ringen, dvs. rundt åtte prosent av det samlede antallet DLE-medarbeidere her i landet. Undersøkelsen er utført i en uformell «setting» og derfor nødvendigvis ikke representativ for DLE-apparatet.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.