I en tid med stadig mer omfattende anvendelse av elektrisitet stilles de som skal utføre eltilsyn overfor nye og krevende utfordringer. (Foto: Infratek)

En utfordrende tid for elsikkerhet

Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:20

Dette fremgår av en fersk undersøkelse blant DLE-ansatte (Det Lokale Eltilsyn). Undersøkelsen er ment til internt bruk i DLE-ringen, som er en møteplass og et utviklingsforum for DLE og sakkyndige selskaper. Hensikten med undersøkelsen er å få innspill til fremtidig kompetanseutvikling for bransjen. Vi har uoffisielt fått tilgang til resultatene.

Våre nye landsmenn, som ikke er kjent med regelverket som regulerer arbeidet med elsikkerhet, har ofte en annen kulturell tilnærming til bruk av elektrisitet.  Det er derfor behov for å bevisstgjøre våre nye landsmenn om at bruk av elektrisitet også utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier.

Av undersøkelsen fremgår det også at det er viktig å ha effektive sanksjonsmidler for de som utøver tilsyn. Spesielt gjelder dette anvendelse av virkemidler for å stoppe useriøse aktører.

Svarene i undersøkelsen peker klart og tydelig mot en ny tid med vesentlig større kompleksitet i arbeidet med elsikkerhet. Dette knytter seg spesielt til et stadig mer omfattende innslag av digital teknologi og hvordan dette påvirker våre holdninger til elsikkerhet. Ladning av elbiler, bruk av elektriske apparater om natten, farlige produkter, blir blant annet fremhevet som potensielle trusler.

I undersøkelsen deltok 31 respondenter som er knyttet til DLE-ringen, dvs. rundt åtte prosent av det samlede antallet DLE-medarbeidere her i landet. Undersøkelsen er utført i en uformell «setting» og derfor nødvendigvis ikke representativ for DLE-apparatet.

På forsiden nå

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.