I en tid med stadig mer omfattende anvendelse av elektrisitet stilles de som skal utføre eltilsyn overfor nye og krevende utfordringer. (Foto: Infratek)

En utfordrende tid for elsikkerhet

Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:20

Dette fremgår av en fersk undersøkelse blant DLE-ansatte (Det Lokale Eltilsyn). Undersøkelsen er ment til internt bruk i DLE-ringen, som er en møteplass og et utviklingsforum for DLE og sakkyndige selskaper. Hensikten med undersøkelsen er å få innspill til fremtidig kompetanseutvikling for bransjen. Vi har uoffisielt fått tilgang til resultatene.

Våre nye landsmenn, som ikke er kjent med regelverket som regulerer arbeidet med elsikkerhet, har ofte en annen kulturell tilnærming til bruk av elektrisitet.  Det er derfor behov for å bevisstgjøre våre nye landsmenn om at bruk av elektrisitet også utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier.

Av undersøkelsen fremgår det også at det er viktig å ha effektive sanksjonsmidler for de som utøver tilsyn. Spesielt gjelder dette anvendelse av virkemidler for å stoppe useriøse aktører.

Svarene i undersøkelsen peker klart og tydelig mot en ny tid med vesentlig større kompleksitet i arbeidet med elsikkerhet. Dette knytter seg spesielt til et stadig mer omfattende innslag av digital teknologi og hvordan dette påvirker våre holdninger til elsikkerhet. Ladning av elbiler, bruk av elektriske apparater om natten, farlige produkter, blir blant annet fremhevet som potensielle trusler.

I undersøkelsen deltok 31 respondenter som er knyttet til DLE-ringen, dvs. rundt åtte prosent av det samlede antallet DLE-medarbeidere her i landet. Undersøkelsen er utført i en uformell «setting» og derfor nødvendigvis ikke representativ for DLE-apparatet.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.