EU-prosjektet CommONEnergy tar sikte på å gi praktiske støtteverktøy og løsninger for å endre shoppingsentre til energieffektive arkitekturer og systemer. Dette er framtidsvisjonen av shoppingsenteret City Syd. Skissen er utformet av ARC arkitekter fra Trondheim.

Kjøpesentre er storforbrukere av energi, og sparepotensialet er betydelig. Forskere utvikler nå systemer som skal hjelpe senteret City Syd i Trondheim med å bli mer miljøvennlig.

Av: Åse Dragland, Gemini

Folk bruker stadig mere tid på kjøpesentre. Rommelige parkeringsplasser, varme lokaler, sofaer, kafeer og underholdning frister når høsten setter inn.

Men det koster å varme opp, sørge for god luft og ikke minst riktig lys for kundene i sentrene. Det er høye CO2-utslipp og avfallsmengder, og energibruket på et senter ligger på rundt 300 kWh per kvadratmeter.

I Valledolid i Spania skal en gammel markedshall bygges om og bli kjøpesenter. Utenfor Modena i Italia er det bygd nytt kjøpesenter utenpå det gamle, og i Norge skal forskere se om kjøpesenteret City Syd fra åttitallet utenfor Trondheim, kan gjøre endringer for å redusere energibruken, spare energikostnader, samt redusere miljøbelastning.

EU-prosjektet CommONEnergy tar sikte på å gi praktiske støtteverktøy og løsninger for å forvandle shoppingsentre til energieffektive arkitekturer og systemer. Mulighetene for besparelse er langt høyere enn ved små butikker.

Gjennom demonstrasjonsbygg i Norge, Spania og Italia er forskere nå i gang med på å finne ut om lys, ventilasjon, nye fasadeløsninger, energiadministrering m.m. kan effektivisere energibruken og redusere CO2-utslipp i kjøpesentre.

Dagslys hentes inn

Da shoppingsenteret ved City Syd åpnet i 1987, dekket det et areal på 28,500 m2. I dag er det utbygd til 38,000 m2 med tusen utendørs parkeringsplasser, og er fortsatt et av de største sentrene i Norge.

Senterleder Finn Dybdalen forteller at senteret har to energisluk:
– Det ene er oppvarming og kjøling av inneluft, det andre er belysning.

Mange senter har takåpning/dagslys i midten av senteret, mens butikkene er plasserte inn i mørkere områder. For å tilpasse øyet, trenges det derfor mye ekstra lys. Forskere fra SINTEF har sett på og analysert ulike områder i senteret der det er stor variasjon i energibruken.

– Vi er i gang med å redesigne lysanlegget, gjennom bruk av takvinduer for avansert dagslys, LED-belysning og bruk av spot-lights, og vi jobber sammen med butikken Jens Hoff Garn & Ide der vi er i ferd med å bygge tuber som slipper mer daglys inn, forteller seniorforsker Matthias Haase ved SINTEF.

– Det er viktig at lyset ikke blir for sterkt. Det kan for eksempel ikke være direkte sollys på klær og matvarer. I en del av fellesarealet blir det derfor byttet til en ny type lys der.

Uteluft i stedet for kjøling

Det andre store området for innsparing på et shoppingsenter, er ventilasjon. Forskere fra SINTEF ønsket i større grad å benytte seg av den naturlige trekken i bygget. Det innebærer at ventilasjonen styres opp mot takluker og ytterdører – og justeres ut fra klimaet ute.

– Målsettingen er at vi kjører ventilasjonsanlegget i mindre grad, og at vi bruker uteluft i stedet for å produsere kjøling, sier Dybdalen. Han kan fortelle at installeringen allerede er gjort. Den videre planen er å bruke 15 kW avanserte jordvarmepumper (GSHP) med borehull for sesonglagring. Grunnforholdene er undersøkt, og systemet vil gi en meget god virksomhetsgrad.

Besparelser

– City Syd har vært vår demo der det er gjort forsøk med deler av bygget. Vi samler inn målinger og tall som en del av et forskningsprosjekt, og når all informasjon i EU-prosjektet er samlet, får vi se hvilke besparelser dette kan bety i framtiden. sier Mathias Haase ved SINTEF. –Målet vårt er å redusere energibruken på City Syd med 75 prosent.

Finn Dybdalen nølte ikke da han ble forespurt av SINTEF om å være med i prosjektet og har tro på endringene som blir gjort.  –Storebrand er en av våre eiere og de jobber mye med bærekraft, så det var naturlig for oss å delta, sier han. Prosjektet fortsetter ut neste år.