Personell står på døgnet rundt for å rette opp strømforsyningen i Agder, men fortsatt må noen vente på å få strømmen tilbake. (Foto: Agder Energi Nett)

Fortsatt er mange kunder uten strøm på Agder, og det er fullt fokus på feilretting for at disse skal få strømmen tilbake så snart det lar seg gjøre. Noen av de største skadene på strømnettet vil nok ikke være reparert før i løpet av dagen i dag.

Kilde: Agder Energi Nett

Kl. 14.45 i går var 2.142 kunder uten strøm i Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, Arendal, Åmli, Tvedestrand og Risør.

Helikopterbefaringene i går viser at det er store og svært omfattende skader på linjenettet flere steder. Feilrettingsarbeidet vil ta tid og noen av de største skadene vil nok ikke være ferdig reparert før i løpet av tirsdag. Feilrettingen har pågått utover kvelden og natt til tirsdag, men av hensyn til montørenes sikkerhet må feilrettingsarbeid i mørket begrenses.

Flere steder er det knekte master, linjer som er slitt over og linjer som ligger på bakken som følge av tung is- og snølast i kombinasjon med sterk vind i helgen.  Et eksempel er  linjestrekket Akland – Vegårshei, hvor fire master er knekt og hvor det blant annet kreves gravemaskin i arbeidet med å sette opp nye. Linjestrekkene Birkeland – Herefoss, Grimstad – Landvik har også flere, omfattende skader som det vil ta tid å reparere.

Agder Energi Nett advarer folk som oppdager strømledninger som ligger på bakken, eller strømledninger som henger lavt ned mot bakken på grunn av is-/snølast, osv. om ikke å berøre disse da det kan medføre livsfare – ring Feilmeldingen på telefon 07272 og meld fra om hvor dette er observert.

Nettselskapet ber om at kunder som er uten strøm og som ikke har mottatt SMS fra, kontakter Feilmeldingen på telefon 07272.

Værfenomenet «kystkonvergens»
De aller kraftigste nedbørshendelsene  kan forekomme i det sørøstlige Agder, uavhengig av årstid, skyldes det lokale værfenomenet «kystkonvergens». Fenomenet innebærer at fuktige luftmasser strømmer mot det sør-østlige Agder fra flere kanter samtidig. Regionen får svært fuktige luftmasser rett inn fra havet. I tillegg vil luftmassene som strømmer mot Telemark bøyes nedover langs kysten som følge av fjellenes og friksjonens påvirkning på luftstrømmene. Den fuktige lufta hoper seg opp litt innenfor kysten i Aust-Agder og lengst øst i Vest-Agder. Resultatet er at enorme mengder nedbør felles ut. I svært spesielle hendelser kan fenomenet opptre i kombinasjon med svært kraftig vind og temperaturer rundt frysepunktet. I slike sjeldne tilfeller får man en svært spesiell og alvorlig vær-hendelse, med mulighet for store natur- og samfunnskonsekvenser. Nettopp en slik situasjon opplevde deler av Agder i helgen. 

Ved Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Gjerstad er det foretatt snødybdemålinger sammenhengende de siste 30 år. Aldri før i denne perioden er det målt et større snøfall over to døgn enn de 64 centimeterne som ble målt i helgen, uansett tid på året.