Det er betydelig bevegelser blant strømkundene. Stadig flere skifter leverandør. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Det ble foretatt 54 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Samtidig tyder nye tall på at 46 prosent av norske husholdningskunder ikke har byttet kraftleverandør på fem år eller mer.

Kilde: NVE

Antall leverandørskifter i andre kvartal 2016 var 114 800. Dette tilsvarer en økning på 54 prosent sammenlignet med andre kvartal 2015. Det sterke tallet følger opp den høye bytteaktiviteten som ble observert i første kvartal 2016, hvor økningen i bytter ble registrert til 45 prosent. Blant næringskundene økte bytteaktiviteten med 60 prosent.

Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var noe dyrere i andre kvartal 2016. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt fem prosent dyrere og spotprisavtaler var i gjennomsnitt 22 prosent dyrere enn på samme tid i fjor.

I første kvartal 2016 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 70 prosent. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,2 prosent av strømkundene.