20. desember offentliggjør DSB fremtidens forvaltningsregime for elsikkerhet her i landet. (Foto: Tore Halvorsen)

Et nytt forvaltningsregime for elsikkerhet her i landet er under utvikling. 20. desember vil resultatet være klart til å offentliggjøres.

Det er Helge Topp i Elsikkerhetsavdelingen i DSB, som forteller dette. Som prosjektleder har han gjennom mesteparten av inneværende år, i samarbeid på kryss og tvers i landets elsikkerhetsmiljø, arbeidet med å berede grunnen for det nye forvaltningsregimet.

Dette dreier seg om elsikkerhet i fremtidsperspektiv, understreker Topp. – Her er det berøringspunkter i alle deler av fag- og interesseområdene til forvaltning av elsikkerhet med vesentlig mer komplekse utfordringer enn i dag. Arbeidet er vinklet mot hvordan produksjon, overføring og bruk av elektrisk energi i bredest mulig forstand påvirker samfunnssikkerheten.

Fundamentet for arbeidet er blant annet to rapporter. Den ene er en analyse av hvordan det nåværende elsikkerhetsarbeidet i DSB forvaltes. Den andre er en problemanalyse som blant annet er basert på en rapporten «Vår elektriske fremtid – et veikart for elsikkerhet» som DSB har utarbeidet sammen med NEK (Norsk Elektrisk Komite). På et bransjemøte hos DSB i Tønsberg 19. oktober ble det gitt en orientering om arbeidet.

På veien fram mot 20. desember vil det foreligge ytterligere to rapporter. Den ene vil omfatte strategier og modeller for organisering av elsikkerhetsforvaltningen i fremtiden, og den andre vil inneholde forslag til finansiering av virksomheten. Målet er å kunne gjøre mer for like mye penger som i dag, avslutter Helge Topp.