Konserndirektør for Skagerak Nett, Geir Kulås (t.v.) og leder for ABBs mellomspenningsvirksomhet i Skien, Ken Isaksen, signerer rammeavtalen. Med virkning fra 1. desember har Skagerak Nett inngått en rammeavtale om kjøp av elektrisk utstyr fra ABB. Det skal bidra til å forsyne nabolag og næringsliv i Vestfold og Grenland med pålitelig strøm.(Foto: Ruhne Nilsen)

Skagerak Nett har inngått en rammeavtale med ABB. Avtalen omfatter blant annet kjøp av nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler fra ABBs fabrikker i "Skagerak-land" i Skien.

Kilde: Kjell Løyland/Skagerak Energi

Avtalen mellom ABB og Skagerak Nett gjelder for 3 år med mulighet for forlengelse i 1+1 år. Rammeavtalen estimeres til en årlig verdi på rundt 30 millioner kroner. 

– For oss er det en milepæl å sikre oss denne kontrakten med Skagerak Nett, som vi har jobbet hardt og målbevisst for. Vi tolker tildelingen dithen at vi har vært konkurransedyktige på både pris, teknologi, kvalitet og logistikk. Vi er veldig fornøyde med denne avtalen, som er med på å sikre arbeidsplasser lokalt, sier leder for ABBs mellomspenningsvirksomhet i Skien, Ken Isaksen. 

– Vi har god erfaring med ABBs produkter fra tidligere, og vet at de leverer god kvalitet. Derfor er vi fornøyde med at ABB vant denne anbudskonkurransen. At de er plassert i Skien, midt i vårt kjerneområde, er en gledelig tilleggseffekt, sier Geir Kulås, konserndirektør for Skagerak Nett. 

Leveres fra Skien og Steinkjer
Nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler skal leveres fra ABBs fabrikker i Skien. Fordelingstransformatorene leveres fra ABBs samarbeidspartner, Norsk Transformator i Steinkjer. 

– Vi ser fram til et enda tettere samarbeid med Skagerak Nett som følge av denne rammeavtalen og regner med å levere de første anleggene allerede før jul, legger Ken Isaksen i ABB til. 

Moderne nettstasjoner
Nettstasjonene vil være tilrettelagt for smart grid-løsninger, teknologi som gjør det mulig for nettselskapet å overvåke og styre nettstasjonene fra sin driftssentral. Via fjernovervåkning kan feil forebygges og dersom en feilsituasjon oppstår kan man forkorte tiden som går med til feilsøking og reparasjon, noe som forbedrer leveringssikkerheten.  

ABBs fabrikker i Skien produserer blant annet nettstasjoner og bryteranlegg. Dette er elektrisk utstyr som bidrar til pålitelig kraftdistribusjon i mer enn 100 land. I juli åpnet næringsminister Monica Mæland en ny produksjonslinje for nettstasjoner hos ABB i Skien.