Første tanking av hydrogen på Uno-X sin stasjon i Sandvika, Bærum, som ble åpnet for kort tid siden. Fra venstre Ole Johannes Tønnessen, daglig leder i Uno-X Norge, Colonialmajor Odd Reitan, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Uno-X Gruppens administrerende direktør Vegar Kulset. (Foto: Uno-X)

Flere kommuner har benyttet seg av støtteordningen i Akershus fylkeskommune til kjøp av hydrogenbil. Støtten er på 100 000 kroner per bil, og foreløpig er det søkt om eller innvilget støtte til fem biler.

 

I tillegg er det varslet ytterligere én søknad. – Med utgangspunkt i at vi i år har utlyst støtte til i alt ti hydrogenbiler, er vi fornøyd med antallet søknader, sier Øyvind Michelsen, fylkesdirektør for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, til Energiteknikk.

Også flere andre steder i landet vil fylkeskommuner og kommuner stimulere til bruk av hydrogen som drivstoff.

Hydrogentaxi neste

Akershus fylkeskommune vedtok å gi støtte til kommunale innkjøp av hydrogenbil 31. august i år. Foreløpig har Bærum kommune søkt om penger til innkjøp av tre slike biler. Skedsmo har allerede en hydrogenbil og har søkt om støtte til å kjøpe enda en.

Ifølge Michelsen finnes i dag 40 hydrogenbiler i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune retter nå blikket mot taxinæringer og vil utlyse støtte til kjøp av hydrogendrevne drosjer.

– Vi ser det som viktig å få en flåte av drosjer som går på hydrogen. Etter det jeg kjenner til, er det ingen hydrogendrevne drosjer i vårt fylke ennå, sier Øyvind Michelsen.

Nye hydrogenstasjoner

De første fyllestasjonene for hydrogen i Akershus ligger på Gardermoen og i Lillestrøm. Nylig åpnet Uno-X en hydrogenstasjon i Sandvika i Bærum, og en ny bensinstasjon i Bærum vil komme på Høvik.

– Satsingen på hydrogen i dette området er ikke tilfeldig. Asker og Bærum har et høyt antall elbiler, og vi forsøker å kopiere elbilsatsingen for å stimulere til bruk av hydrogenbil.

Vi ønsker en trinnvis utbygging av hydrogenstasjoner i kommunene i samarbeid med private aktører, for i dag er ikke dette regningssvarende. Vi vil bidra til å få et fungerende, kommersielt marked for hydrogenbiler. Disse bilene har lang kjørelengde, og fyllingen tar bare noen minutter, sier Øyvind Michelsen.

Energistasjon på Lillehammer

Lillehammer kommune, som ligger i Oppland fylkeskommune, har nylig fått 250 000 kroner i støtte fra Klimasats til et forprosjekt for en energistasjon, hvor man både kan fylle hydrogen og biodrivstoff, og dessuten hurtiglade elbiler. Kommunen har satt som klimamål at minst 20 prosent av person- og varebiltrafikken i Lillehammer være fornybar innen 2024 og minst 50 prosent av kommunens egen bilpark skal være fornybar innen 2024.

Lillehammer kommune er overbevist om at det er helt nødvendig å etablere infrastruktur før en kan forvente en større økning i andelen klimabiler, heter det i søknaden som Lillehammer sendte Klimasats.

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er i gang med å kartlegge og analysere mulighetene for å etablere verdikjede basert på hydrogen som energibærer. Fylkeskommunen, som har flust med ferjestrekninger, tok utgangspunkt i maritim sektor, men vil også kartlegge andre mulige bruksområder for hydrogen.

De undersøker også muligheter for industrisatsing basert på produksjon og eksport av hydrogen. Mulige bruksområder er energiforsyning, havbruk, fiskeri og landtransport.

Utslipp fra hydrogendrevne fartøyer eller kjøretøyer er kun vanndamp og ikke noe CO2.