Det internasjonale energibyrået IEA mener at sol, vind og naturgass danker ut kull de neste 25 årene. Til tross for positive trender, må landene øke sine bestrebelser for å nå togradersmålet.

Det internasjonale energibyrået IEA la for noen dager siden fram sitt årlige dokument over verdens energibruk, produksjon og framtidsutsikter; World Energy Outlook 2016 (WEO 2016).

Der prognoserer de at fornybare energikilder og naturgass blir de store vinnerne når et kraftig økende behov for energi møter kravene til klimatiltak dersom togradersmålet skal nås før 2100.

– Naturgass, vindkraft og solenergi kommer til å erstatte kullkraften som de viktigste energikildene i løpet av den neste 25-årsperioden, uttaler IEA-sjefen dr. Fatih Birol i en pressemelding i forbindelse med årets WEO-utgivelse.

Krever dramatisk økning

Årets rapport ser blant annet på konsekvensene, dersom landene klarer å etterleve kravene som settes i årets klimatoppmøte i Paris. Da må andelen fornybare energikilder i energimiksen fordobles fram mor 2040, og effektiviteten i energibruken må økes dramatisk.

Det er mulig, tror IEA-analytikerne, men utslippene av klimagasser skjærs ned ytterligere 25 prosent fram mot 2040 dersom togradersmålet skal nås.

– Det vil blant annet kreve mer enn 700 millioner elbiler i 2040, som må lades med energi fra fornybare kilder. Det vil erstatte mer enn seks millioner fat olje hver dag, sier IEA-sjefen Fatih Birol.

Men analysene har ikke tatt inn endringer i USAs klimaarbeid, etter regjeringsskiftet i 2017.

Mindre kullkraft

Rapporten peker på at kullforbruket antakelig vil synke den neste årene, takket være Kinas tiltak for å nå klimamålene og ikke minst bedre luftkvaliteten. Markedet for naturgass vil også endres, siden andelen av LNG passerer naturgass i rørledninger og vil utgjøre mer enn halvparten av den globale lengdistansehandelen med naturgass. I 2000 utgjorde LNG 25 prosent av denne handelen.