Fredag var det samtaler mellom partene i den pågående energistreiken. Det ga ingen løsning. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

Utrolig nok snudde EL og IT Forbundet og gikk tilbake på eget forslag til løsning.

Kilder; KS Bedrift/EL og IT Forbundet

Streiken i energibransjen forsetter og KS Bedrift beklager ulempen streiken medfører for våre medlemmer og deres kunder», sier Bjørg Ravlo Rydsaa.

Det har i dag (fredag) vært samtaler mellom partene, uten at man har kommet frem til noen løsning. EL og IT Forbundet presenterte en løsning under samtalene som KS Bedrift aksepterte og godtok. Så snudde El og IT Forbundet.

– Vi ønsket å finne en løsning som kunne endt streiken, men det lyktes dessverre ikke. Selv om meklingen er avsluttet, så har vi fortsatt tro på at vi skal få til en god løsning på konflikten, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.