Fredag publiserte NVE foreløpige inntektsrammer for 2017. (Illustrasjonsfoto: BKK)

NVE publiserte i fredag foreløpige inntektsrammer for 2017 basert på tilgjengelige forutsetninger og data. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger og at det kan bli endringer i data, metode og forutsetninger.

Kilde: NVE

Samlet inntektsramme for 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. NVE publiserer foreløpige beregninger på neste års inntektsrammer for at selskapene lettere skal ta disse inn i tariffastsettelsen. I de foreløpige beregningene benytter NVE en rente på 6,15 %, kraftpris på 280,88 kr/MWh og KPI for 2017 på 147,4. For drifts- og vedlikeholdskostnader er det brukt en prisindeks med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, og denne er satt til 220,7 for 2016 og 226,6 for 2017.

NVE er pr 4. november 2016 ikke ferdig med å behandle høringsforslaget om ny praksis for håndtering av tilknyttet anlegg i grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnett. Det er derfor benyttet samme metode som for inntektsrammene i 2016. For nærmere beskrivelse av praksis vises det til NVE-høringsdokument 2/2016. Når høringsforslaget er ferdigbehandlet kan det komme endringer på selskapsnivå.

Estimerte inntektsrammer for 2017 er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016. Reduksjonen skyldes i hovedsak mekanismen som korrigerer for avvik mellom kostnader og inntektsramme to år tilbake. For 2017 innebærer dette at inntektsrammene korrigeres ned med 1,3 milliarder kroner, mens inntektsrammene i 2016 ble korrigert opp med 1,47 milliarder kroner.

Under Norges Energidager 2016 formidlet NVE at korreksjonsbeløpet for 2017 var 780 millioner kroner. Dette var basert på et datagrunnlag som dessverre ikke var riktig. NVE beklager eventuelle ulemper dette medførte.

NVE har lagt ut grunnlagsdata som er benyttet i beregningene. Data er hentet fra Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp), Teknisk anleggsregister (TEK) samt databaser for rammevilkårsdata. Fra TEK publiseres kun ferdige vektede verdiene til DEA-analysene. Alle data er tilgjengelig fra menyen til høyre på siden.