ABB-teknologi skal bidra til å integrere seks nye vindparker i Midt-Norge i kraftforsyningssystemet. (Illustrasjonsfoto: ABB)

ABB-teknologi skal bidra til å integrere fornybar energi fra seks nye vindparker i Midt-Norge i den norske kraftforsyningen.

Kilde: ABB

Avtalen mellom ABB og Fosen Vind DA ble signert i november 2016 og omfatter apparat- og kontrollanlegg til syv transformatorstasjoner i seks vindparker. Dette er elektroteknisk utstyr som kobler vindparkene til kraftnettet på en trygg og effektiv måte. 

– Dette er en viktig kontrakt for oss i ABB, og vi setter pris på at Fosen Vind viser at de har tillit til vår teknologi og gjennomføringsevne. Vi kommer til å levere velprøvd høyspenningsutstyr kombinert med den mest moderne kontrollteknologien, noe som gir en god driftssikkerhet for anlegget, sier Rune Aamodt, leder for Grid Integration i ABB i Norge. 

Fosen Vind er ikke bare det største vindkraftprosjektet i Norge gjennom tidene, men også Europas største landbaserte vindkraftutbygging. Om lag 11 milliarder kroner investeres i seks vindparker med en total kapasitet på rundt 1000 megawatt (MW). Vindparkene vil bestå av 278 turbiner og ligge på Fosen, Hitra og i Snillfjord og vil normalt generere strøm nok til å dekke totalforbruket til 170 000 husstander. 

– ABB leverer teknologi til vindprosjekter over hele verden, men vi synes det er noe ekstra ved det å kunne bidra til prosjekter på hjemmebane. Å klare å integrere mer vindkraft i kraftsystemet er en viktig del av den globale energiomstillingen, sier Rune Aamodt. 

Et konsortium mellom ABB og Bravida Norge, ledet av ABB, vil gjennomføre arbeidene i perioden 2017 til 2020. ABB vil ha ansvar for levering, design og konstruksjon, mens Bravida, Region Midt-Norge, vil stå for installasjonen. 

Leveransen fra ABB omfatter i hovedsak komplette 132 kilovolt (kV) luftisolerte utendørs bryteranlegg og 33 kV luftisolerte innendørs bryteranlegg med tilhørende vern og kontroll. Anleggsarbeidene til vindkraftutbyggingen startet i 2016, og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. 

Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.