Kontrakten ble signert av Vincent Dessale, Executive Vice President Submarine High Voltage (f.v.), Nexans Norway, Anne-Lise Aukner, adm. direktør Nexans Norway og Stig Fretheim, adm. direktør i REN Sjøkabelberedskap.

Nexans Norway er tildelt en kontrakt på 134 millioner kroner med REN Sjøkabelberedskap AS. For dette skal Nexans Halden levere 52 km 170 kV sjøkabel som skal inngå i et nytt beredskapslager på Stord.

Kilde: Nexans

REN Sjøkabelberedskap holder til i Bergen og er en sammenslutning av 26 energiverk langs norskekysten fra Østfold til Finnmark. De har gått sammen for å bygge et felles og standardisert beredskapslager for kabler og utstyr.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått oppdraget med å levere to av totalt fem kabeltyper som skal inngå i beredskapslageret, i tillegg til endetermineringer og skjøter.  I kontrakten ligger dessuten opsjoner som gjør at kontraktsverdien kan bli opp mot det dobbelte etter hvert som lageret tømmes, forteller tender manager Atle Traaen i Nexans Norway. 

Kabel og utstyr fra Nexans Norway skal leveres innen våren 2018.

Standardene er tilpasset RENs sameiende energiverk som blant annet består av BKK, Trønderenergi, Eidsiva, Lyse og NEAS.