Ras i Tosbotn har forsinket oppstart av to av fem kraftverk som Helgeland Kraft bygger i området.(Foto: Tore Halvorsen)

Klarer seg godt

Helgeland Kraft har pr. 3. kvartal 2016 solid resultatforbedring og leverer et driftsresultat på 189 mill. kr (122 mill. kr i tilsvarende periode i fjor).
Mandag, 7 november, 2016 - 09:16

Kilde: Helgeland Kraft

- Høyere inntektsramme og stabile driftsforhold for Nett gir godt resultatløft, sier adm. dir Ove A. Brattbakk.   

- Vi er også godt fornøyd med resultatet for Strøm. Strøm oppnår igjen et meget solid resultat som følge av god forvaltning av strømkundeporteføljen, sier han.  

Kraftprisene ligger 20 % over fjorårsnivået, men resultatet for Vannkraft reduseres på grunn av betydelig mindre nedbør og dermed lavere produksjon enn fjoråret.  

- Rasene i Tosbotn primo april har forsinket oppstarten av 2 av de 5 kraftverkene som bygges. I tillegg ble det omfattende skader på nettanlegg i området. Totale kostnader utgjør vel 30 mill. kr, sier han.  

Helgeland Kraft har gjennomført omfattende investeringer de siste årene i nett- og vannkraftanlegg for å styrke forsyningssikkerhet og framtidig inntjening.  En gjeld på 2.200 mill. kr gir imidlertid et svekket finansresultat.  

- Tre separate virksomhetsområder (Vannkraft, Strøm og Nett) gir god risikospredning og gjør oss mindre sårbare.

 

På forsiden nå

Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.