Ras i Tosbotn har forsinket oppstart av to av fem kraftverk som Helgeland Kraft bygger i området.(Foto: Tore Halvorsen)

Helgeland Kraft har pr. 3. kvartal 2016 solid resultatforbedring og leverer et driftsresultat på 189 mill. kr (122 mill. kr i tilsvarende periode i fjor).

Kilde: Helgeland Kraft

– Høyere inntektsramme og stabile driftsforhold for Nett gir godt resultatløft, sier adm. dir Ove A. Brattbakk.   

– Vi er også godt fornøyd med resultatet for Strøm. Strøm oppnår igjen et meget solid resultat som følge av god forvaltning av strømkundeporteføljen, sier han.  

Kraftprisene ligger 20 % over fjorårsnivået, men resultatet for Vannkraft reduseres på grunn av betydelig mindre nedbør og dermed lavere produksjon enn fjoråret.  

– Rasene i Tosbotn primo april har forsinket oppstarten av 2 av de 5 kraftverkene som bygges. I tillegg ble det omfattende skader på nettanlegg i området. Totale kostnader utgjør vel 30 mill. kr, sier han.  

Helgeland Kraft har gjennomført omfattende investeringer de siste årene i nett- og vannkraftanlegg for å styrke forsyningssikkerhet og framtidig inntjening.  En gjeld på 2.200 mill. kr gir imidlertid et svekket finansresultat.  

– Tre separate virksomhetsområder (Vannkraft, Strøm og Nett) gir god risikospredning og gjør oss mindre sårbare.