Det er klart for bygging av Øyfjellet vindkraftverk nær Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Klart for 1 TWh vindkraft

OED har gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn.
Fredag, 18 november, 2016 - 08:37

Kilde: OED

Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terrawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

- Med en produksjon på over én terrawatt time ny fornybar energi i året, er dette blant de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge. En utbygging vil gi et betydelig bidrag til den norske fornybarsatsingen, samtidig som det bidrar med arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen knyttet til bygging og drift, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Så langt i år har det blitt besluttet investeringer i fornybar energi tilsvarende årlig strømforbruket for over 350 000 husstander. En eventuell utbygging i Vefsn vil gi et ytterligere bidrag, og dekke det årlige strømforbruket til over 50 000 husstander. Derfor er jeg glad for å kunne gi denne konsesjonen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjonen til Øyfjellet vindkraftverk omfatter et prosjekt på inntil 330 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.  

NVEs konsesjon til Øyfjellet ble påklaget av reindriften og av Norges Miljøvernforbund. Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelse av hensyn til reindrift.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til reindriften i området. Det er blant annet gjennomført konsultasjon med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Sametinget i den forbindelse. Departementet setter i konsesjonen vilkår som sikrer reindriften tilgang til de viktige vinterbeitene nordvest for vindkraftverket.

Samtidig som det blir gitt konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk, har departementet stadfestet NVEs avslag på Fred Olsen Renewables søknad om Mosjøen (tidligere Reinfjellet) vindkraftverk. De to sakene har blitt vurdert i sammenheng, og særlig den samlede belastningen for reindriften har blitt vektlagt. 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.