Det er klart for bygging av Øyfjellet vindkraftverk nær Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Klart for 1 TWh vindkraft

OED har gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn.
Fredag, 18 november, 2016 - 08:37

Kilde: OED

Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terrawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

- Med en produksjon på over én terrawatt time ny fornybar energi i året, er dette blant de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge. En utbygging vil gi et betydelig bidrag til den norske fornybarsatsingen, samtidig som det bidrar med arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen knyttet til bygging og drift, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Så langt i år har det blitt besluttet investeringer i fornybar energi tilsvarende årlig strømforbruket for over 350 000 husstander. En eventuell utbygging i Vefsn vil gi et ytterligere bidrag, og dekke det årlige strømforbruket til over 50 000 husstander. Derfor er jeg glad for å kunne gi denne konsesjonen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjonen til Øyfjellet vindkraftverk omfatter et prosjekt på inntil 330 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.  

NVEs konsesjon til Øyfjellet ble påklaget av reindriften og av Norges Miljøvernforbund. Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelse av hensyn til reindrift.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til reindriften i området. Det er blant annet gjennomført konsultasjon med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Sametinget i den forbindelse. Departementet setter i konsesjonen vilkår som sikrer reindriften tilgang til de viktige vinterbeitene nordvest for vindkraftverket.

Samtidig som det blir gitt konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk, har departementet stadfestet NVEs avslag på Fred Olsen Renewables søknad om Mosjøen (tidligere Reinfjellet) vindkraftverk. De to sakene har blitt vurdert i sammenheng, og særlig den samlede belastningen for reindriften har blitt vektlagt. 

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.