Det er spektakulær arkitektur på de fem kraftverkene i Tosdalen, her illustrert med Bjørnstokk kraftverk. (Illustrasjon: Helgeland Kraft)

Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.

Blant det som har stukket kjepper i hjulene for fremdriften er stengt vei på grunn av ras. Dette la hindringer i veien for adkomst til to av anleggene og forårsaket brudd i kabelanlegg. Prosjektleder Ole-Johan Bogfjellmo karakteriserer situasjonen som avklart, og at alt ligger til rette for ferdigstilling av de fem kraftverkene i 2017.

Først ut er Tosdalen kraftverk. Med mildvær og mye nedbør er det snart klart for vannfylling. Oppstart er planlagt til 12. desember. Om nedbøren uteblir er det realistisk å utsette oppstart til etter årsskiftet. Tosdalen forventes årlig å kunne produsere opptil 40 GWh.

Også Leirå er nær ferdigstillelse med en forventet årlig produksjon på 27 GWh. Vannfylling er planlagt tidlig på nyåret, etter at Tosdalen er faset inn på nettet. Helgeland Kraft satser på oppstart rundt månedsskiftet mars/april 2017.

Det er planlagt oppstart for Bjørnstokk kraftverk i mars 2017. Her er den årlige produksjonen anslått til 24,6 GWh.  Dette blir på en måte en restart av kraftverket, som var i drift da kraftkablene forsvant med raset i begynnelsen av april i år.

Våren/sommeren står Tveråa kraftverk, med en forventet årlig produksjon på 16 GWh for tur.Her pågår det for tiden arbeid med dam, kraftstasjon og elektromekaniske installasjoner. Tveråa er det minste anlegget i Tosdalen-utbyggingen.

Sist ut er Storelva kraftverk med en forventet årlig produksjon på 22 GWh årlig. Her arbeides det blant annet med tunell og grunnarbeid for dam/inntak og selve kraftstasjonen. Planen er at Storelva skal stå ferdig mot utgangen av september 2017.

Vi går nå inn i et svært hektisk år hvor alle de fem kraftverkene skal settes i drift. I sum vil de gi en krafttilgang på mer enn 130 GWh/år med fornybar energi. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 7500 husstander, avslutter prosjektleder, Ole-Johan Bogfjellmo.