De nordiske systemoperatørene har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver. Markedet vil være i drift våren 2018. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver. Markedet vil være i drift våren 2018.

Kilde: Statnett

-Dette er en god avtale for stabiliteten i kraftsystemet, samtidig som den understreker hvor viktig det nordiske samarbeidet er, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. 

Opprettelsen av et nordisk marked gir de norske aktørene muligheten til å delta i et større, nordisk marked og bidrar til at norske kraftmagasiner i praksis fungerer som et grønt batteri for Norden. Samtidig er erfaringene fra et marked på tvers av landegrensene sentralt i bevegelsen mot større europeiske marked for kraft og krafttjenester. 

De automatiske reservene er viktige for å få stabilisert frekvensen ved ubalanser i kraftsystemet. Dette er stadig viktigere i et kraftsystem som er under endring, og hvor andelen uregulert fornybar og utveksling øker. Samtidig vil et kraftsystem med økende kompleksitet sammen med den teknologiske utviklingen kreve og legge til rette for mer automatisering. 

-Vi har sett en negativ utvikling i frekvensstabiliteten over flere år. Et fungerende nordisk marked for automatiske reserver vil bidra for å rette opp i dette. Frekvensen er en indikator på stabiliteten i kraftsystemet, sier Rue. 

Avtalen mellom selskapene ble signert av konsernsjefene 14. november og innebærer at man er enige om etableringen av et marked for innkjøp av reservekapasitet og et marked for aktivering av automatiske sekundærreserver, såkalt aFRR. Avtalen skal godkjennes av de nordiske regulatorene før den trer i kraft.