Nå krever flere sentrale organisasjoner en helhetlig plan for miljøvennlige ferjer. (illustrasjon: Multi Maritim)

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.

Kilde: Norsk Industri

Mange av dagens ferjer har eldre motorer, går sakte og forurenser mye. Vegvesenet og norske fylkeskommuner har store planer for utskifting av den aldrende ferjeflåten på over 200 ferjer på norske riks- og fylkesveier. Omlag 60 nye miljøvennlige ferjer skal bygges fram til 2020, mange med støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

– Det er viktig at Samferdselsdepartementet nå lager en helhetlig plan for hvordan utfordringene i ferjetrafikken skal løses. Konkurransekraft og miljøet må stå i fokus, vi må kunne sikre arbeidsplasser og bidra til teknologiutvikling, sier bransjesjef for maritim bransje i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll.