Samarbeidspartnere om fornybarklynge: Fra venstre: Bård Benum (Powel), Rita Ottervik (ordfører i Trondheim), Ståle Gjersvold (TrønderEnergi)

Med støtte fra Innovasjon Norge, Powel, Trondheim kommune og TrønderEnergi tas det nå initiativ til en trøndersk innovasjonklynge for fornybar energi.

Kilde: TrønderEnergi

Første møte, med en rekke industrielle aktører tilstede, ble arrangert ved TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i Trondheim denne uka.

Målsetningen med klyngeinitiativet er å styrke selskapenes, regionens og Norges evne til innovasjon, verdiskaping og vekst knyttet til fornybar energi.

Samarbeidets første felles arbeidsprosess blir å forberede en søknad til Innovasjon Norges Arena-program. Formannskapet i Trondheim har satt av 200 000 kroner til arbeidet, og TrønderEnergi og Powel gir 100 000 kroner hver. Innovasjon Norge bidrar også med 200 000 kroner i støtte til arbeidet med å etablere klyngen.