Tonstad kraftverk utgjør brorparten av eiendomsskattegrunnlaget til Sira-Kvina Kraftselskap. Rådmannen i Sirdal kommune frykter at Tonstad vil falle vesentlig i verdi i 2018. Foto: Sira-Kvina Kraftselskap

Kraftkommuner rammes hardt av lave kraftpriser. For eksempel mister Sirdal over fem millioner i eiendomsskatt fordi vannkraftverkene i kommunen verdsettes lavere.

Sirdal kommune fikk i oktober 2016 tilsendt grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for 2017. Grunnlaget viser en nedgang i eiendomsskatten med 5,2 millioner kroner fra Sira-Kvinas og Agder Energis kraftanlegg, melder avisenagder.no.

Dermed har rådmannen måttet legge frem et forslag til 2018-budsjett og økonomiplan frem til 2020 som forteller at sirdølene går trangere tider i møte.

Tonstad kraftverk, som utgjør om lag 80 prosent av Sira-Kvinas eiendomsskattegrunnlag, fikk bare en moderat reduksjon i verdsettelse. Men rådmann Inge H. Stangeland frykter at verdsettelsen av Tonstad kraftverk kan bli vesentlig lavere ved utskriving av eiendomsskatt for 2018.

– Rådmannen vil presisere at det også er politisk risiko forbundet med vurderingen av fremtidige inntekter fra eiendomsskatt både når det gjelder vannkraftverk og overføringsanlegg/nett, sier Stangeland til avisenagder.no.

Sirdal kommune vil imidlertid ikke gå konkurs med det første. Ifølge lokalavisen har kommunen med sine om lag 1800 innbyggere om lag 100 millioner kroner «på bok», i stor grad på grunn av mange års inntekter fra kraftproduksjon.