Med et håndtrykk «signerer» adm.direktør Anders Ericsson (t.v.) i Jämtkraft og konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft avtalen om å dele opp felles verdier. (Foto: Jämtkraft)

Troms Kraft og Jämtkraft har inngått en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.

Kilde: Troms Kraft

 Verdiene fordeles slik at Troms Kraft står igjen med kraftverkene Skibotn og Lavka, samt en aksjepost på 5,3% i Nordkraft. Jämtkraft beholder en aksjepost på 28% i Nordkraft.

For Troms Kraft betyr dette:

– Troms Kraft får igjen 100 % eierskap i kraftverkene Skibotn og Lavka.

– Kraftverkene vil bli tilbakeført til Troms Kraft Produksjon AS, hvor en samling av konsernets kraftproduksjonsanlegg i ett selskap vil bidra til å forenkle og forbedre driften.

 – Reduksjonen i eierskapet i Nordkraft bygger ned balansen, og vil bidra til å redusere den finansielle risikoen.

– Denne omorganiseringen, sammen med utsalget av aksjepostene i SKS og Kvænangen Kraftverk, gjør det mulig å nedbetale bankgjelden med om lag 1 milliard kroner.

– Utsalget av andelene i Skibotn og Lavka kraftverk i 2012 var et nødvendig grep for å sikre Troms Kraft finansiell styrke i en kritisk fase for konsernet. Det har imidlertid vært et ønske fra både selskapet og eierne om å kjøpe tilbake disse andelene så snart selskapet var finansielt rustet til det.

Vi er derfor fornøyd med at vi nå har fått til en avtale med Jämtkraft hvor Skibotn og Lavka kraftverk igjen blir heleid av Troms Kraft, uttaler konsernsjef Semming Semmingsen, og legger til:

 -Når vi nå splitter opp eierskapet i Troms Kraftforsyning og Energi vil jeg også understreke at vi gjennom disse årene har hatt et utmerket samarbeid med Jämtkraft, et samarbeid som vil bli videreført gjennom våre eierskap i Nordkraft.