Nettpartner og Goodtech Power skal sammen levere en ny transformatorstasjon til Dalane Energi i forbindelse med bygging av Svåheia vindpark. (Foto: Dalane Energi)

Nettpartner Prosjekt har sammen med Goodtech Power blitt tildelt kontrakten på bygging og levering av 50 kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.

Kilde: Nettpartner

Stasjonen skal knytte Svåheia vindpark til det øvrige strømnettet. 

Avtalen omfatter bygging av et komplett 50 kV bryteranlegg, kontrollanlegg, kabler samt grunnarbeid, bygg, utendørs koblingsanlegg, og jording. I kontrakten inngår også montering og levering av 1 stk transformator. 

Prosjektet forventes å starte opp umiddelbart og skal avsluttes i tredje kvartal i 2017. 
Dette var en svært viktig kontrakt å få på plass for Stasjonsavdelingen. Den er en viktig milepæl å bygge videre på i den nasjonale satsningen sammen med Goodtech Power, sier avdelingssjef Stasjon, Rolf Sigurd Haraldstad. Tildelingen viser at vi virkelig har noe på gang i markedet mht. konkurransedyktighet på teknisk løsning og gjennomføringsevne. 
Et omfattende arbeid ligger bak denne kontrakten. 

Administrerende direktør Idar Sønstabø i Dalane Energi, sier følgende om prosjektet: Nettilknytningen til Svåheia prosjektet er et av Dalane Energis største prosjekter de siste årene og det er avgjørende at vi leverer på tid, pris og kvalitet. Vi er derfor meget fornøyd med å ha knyttet til oss en profesjonell partner som Goodtech og Nettpartner på transformatordelen av leveransen. Vi ser fram til et godt samarbeid på prosjektet.