En rivende utvikling skjer innen smarte nett og kraftsystemer. Energi Norge er forbauset over at det ikke gjenspeiles i sammensetningen av Teknologirådet. Illustrasjon: NEK/IEC

Ingen som arbeider innenfor fagområdet kraftsystemer, har fått plass i det nyoppnevnte Teknologirådet. Rådet har som oppgave å se på muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder.

– Jeg stusser over at Teknologirådet ikke har fått noen fra kraftsystemsiden, og jeg skulle gjerne sett at rådet hadde en representant fra denne delen av energisektoren, sier direktør Kristin H. Lind, leder for Energiakademiet i Energi Norge.

– Nå har fornybarnæringen fått betydelige midler fra Forskningsrådet til nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FMEer). Disse skal blant annet gjennom ny teknologi utvikle fremtidens energisystem, levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor og er en viktig innsatsfaktor for klima og miljø.

Jeg håper at det blir sørget for treffpunkt mellom disse miljøene og Teknologirådet for å få til en kompetanseutveksling mellom dem, sier Lind til Energiteknikk.

Helse, fisk og nano

Nærings- og fiskeridepartementet utnevnte denne uka 15 medlemmer til Teknologirådet. I en pressemelding skriver departementet at medlemmene i rådet har kompetanse på blant annet medisin og helse, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

Rådet har fått en representant for solcelleindustrien, gründer Andreas Thorsheim fra Otovo Solar. Men ingen som arbeider innen fagområder som smarte nett og kraftsystemer, hydrogen, vindenergi eller AMS-teknologi har fått plass i Teknologirådet.

Stimulere til teknologidebatt

 Teknologirådet har som mål å:

  • Identifisere og debattere store teknologiutfordringer og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering
  • Være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologiske fremsyn internasjonalt
  • Aktivt stimulere til offentlig teknologidebatt
  • Iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  • Formidle resultatene av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

I 2016 har Teknologirådet et budsjett på ni millioner kroner. Medlemmene som nå er utnevnt, skal sitte frem til 2020. Frittstående konsulent Siri Hatlen fortsetter som leder.

Vil bruke eksterne eksperter

Energiteknikk har spurt Nærings- og fiskeridepartementet om teknologiutfordringer innen smarte nett og kraftsystemer, styring av eget strømforbruk, vindkraft og hydrogen blir godt nok representert i Teknologirådet.

Kommunikasjonsrådgiver Martine svarer at rådet har medlemmer som representerer mange ulike sektorer.

– Tidligere har det vært med flere representanter fra energisektoren, men ingen fra for eksempel fisk og havbruk. Det nye rådet er bredt sammensatt, med kompetanse fra flere sektorer. Teknologirådet bruker eksterne ekspertpaneler innenfor de områdene de prioriterer. Det er dermed ingen forutsetning at alle kunnskapsområder er dekket internt i rådet, skriver Røiseland i sitt epostsvar til Energiteknikk.

Pressemelding med liste over rådets medlemmer kan leses her.