Kl.08.00 i dag tidlig var 175 kunder i Agder fortsatt uten strøm etter det kraftige snøfallet i helgen. (Foto: Anders Martinsen)

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt for at kundene som fortsatt er uten strøm får den tilbake i løpet av formiddagen. Her er status kl. 08.00 i dag tidlig.

Kilde: Agder Energi Nett

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt for at kundene som fortsatt er uten strøm får den tilbake i løpet av formiddagen.

Onsdag morgen kl. 08.00 er 175 kunder fremdeles uten strøm. I Risør er den nye transformatoren på Maimyr installert, og vi holder nå på koble inn kundene. I oppstarten kan kundene oppleve lav spenning, vi jobber med stabilisere strømforsyningen i området.

 Tirsdag kveld oppstod det en brann i en høyspentmast i Lillesand, og det førte til at rundt 1.300 kunder mistet strømmen. De fleste av kundene har fått strømmen tilbake, og vi jobber med å få gjenopprettet strømforsyningen til de siste 6 kundene i løpet av formiddagen.

 Montører er også i full gang med å rette opp feil i øvrige områder hvor det er registrert feil hos enkeltkunder. De siste dagene har vi satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Vi vil håndtere disse etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.