Manglende forståelse for CO2-lagring er et alvorlig hinder for å nå målene i Parisavtalen, mener det nye forskningssenteret, Norwegian CCS Research Centre og SINTEF. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Verden klarer ikke å nå målene i Parisavtalen uten teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2.

Kilde: Gemini

I verdens nyeste klimaavtale, Parisavtalen, har alle verdens land forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp. Disse kuttene skal sikre at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader innen 2100.

Det er flere måter å kutte utslippene. Det internasjonale energibyrået, IEA, sier at CO2-håndtering (CCS) er et av de viktigste virkemiddelet verden har for å nå sine klimamål. Det betyr at vi både må klare å fange CO2-en, transportere og lagre den. Trygt.

Dette skal det nye forskningssenteret, Norwegian CCS Research Centre, bidra til. Senteret åpnet samme dag som Parisavtalen trådte i kraft, 4. november.

Kan gi klimanegative løsninger

– For å nå klimamålene må mange sektorer bidra. I en overgangsperiode må kraftproduksjon fra kull og naturgass utstyres med CO2-håndtering – altså fangst og lagring, sier senterleder Mona Mølnvik fra SINTEF.

For industrien vil CO2-håndtering bli nødvendig også etter at vi har klart å skape en bærekraftig energiforsyning fra fornybare energikilder, fordi prosessene slipper ut CO2. For eksempel er utslipp fra sementindustrien verdens 3. største kilde til CO2-utslipp.

I tillegg må vi ta i bruk teknologi som kan fange CO2-en som allerede er sluppet ut. Så langt finnes det bare en teknologi som kan klare dette. Og den kalles BioCCS:

I denne prosessen fanges CO2 fra kilder som i utgangspunktet er CO2-nøytrale, altså franaturens eget kretsløp. Resultatet blir negative utslipp: Eller med andre ord: Reduksjon av det eksisterende co2-nivået på kloden.

– BioCCS vil i tillegg gi klimanegative løsninger. Alt dette må vi ta i bruk så fort som mulig – det er smart og ikke så dyrt som noen tror, sier Mølnvik.

Senterets satsing får støtte fra ministerhold:

– Vi vet vi har stor kapasitet til å lagre CO2 på den norske sokkelen. Dette er en forretningsmulighet i flere tiår fremover for industrien, sa Olje- og energiminister Tord Lien.

Dårlig tid

– I dag har vi feiret åpningen, men vi har dårlig tid, sier Mona Mølnvik fra SINTEF, som skal lede senteret.– Jeg gleder meg til å komme tilbake til kontoret og jobbe sammen med industrien og partnerne i NCCS og utvikle innovasjoner for CCS som skal gjøre dette mulig.

Det tok åtte år å sette Kyotoavtalen ut i praksis. Men Parisavtalen tok bare ett år.

– Verden forstår ikke hvor mye de trenger CCS for å nå klimaavtalen. 80 prosent av energisystemet er i dag avhengig av fossil energi, sa Philip Ringrose fra Statoil og NTNU.

– Fossil energi kan ikke skrus av over natta. Dette er en del av en overgang, og derfor er CCS viktig. Og jeg håper at alle politikere forstår budskapet og at vi må gjøre alt, sier professor Phillip Ringrose fra Statoil/NTNU. – Vi trenger både energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering av fossile kilder.