Mannsberg kraftstasjon i høstfarger, om lag 1000 m.o.h. Småkraft AS har bygd kraftverket for Hydro Energi. Foto: Truls Grane Sylvarnes

Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.

Det opplyser Oddgeir Steinheim i Hydro Energi til nettavisen porten.no.

Kraftverket er bygd av Småkraft AS for Hydro Energi. Byggingen startet i 2015 og skal gi en årsproduksjon på 15,1 GWh. Rørgaten er 1450 meter rør, og det er drevet en tunnel på 420 meter.

Høyt til fjells

Kraftstasjonen ligger høyt til fjells, ca 1000 m.o.h., og anleggsarbeidet ble innstilt i vinter på grunn av klimaet. Kraftverket utnytter et fall på ca 160 meter mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Installert effekt er 2,9 MW.

Da NVE i 2012 innstilte på at Mannsberg skulle få konsesjon, var det ikke ledig kapasitet i regionalt nett for innmating av ny produksjon. Den situasjonen er blitt bedre som følge av den nye 420 kV-linjen Ørskog–Sogndal. Det er bygd ny 22 kV linje til eksisterende linje ved Sletterust, ca én kilometer.

Utnytter eksisterende regulering

Området er fra før av preget av vannkraftanlegg. Utbyggingen av Mannsberg er en utvidelse innenfor Tyin reguleringsområde, hvor Hydro Aluminium er konsesjonær for Tyin kraftverk. Mannsbergvatn, Kyrkjevatn og Breibotnvatn ble regulert og avløpet fra disse vannene overført til Torolmen da Tyin ble utbygd fra 1920- til 1940-tallet.

Hydro grunnga Mannsberg-prosjektet blant annet med at det utnytter muligheter for utvidet kraftproduksjon innenfor eksisterende reguleringsanlegg, med moderate inngrep i naturen.

Mannsberg kraftverk får et nedbørfelt på 23,5 kvadratkilometer. Maksimal slukeevne er 2,2 kubikkmeter i sekundet.

Betydning for Årdal

Ved Mannsbergvannet, som ligger 1340 m.o.h., skal det lages lukehus. Steinheim forteller at arbeidet har gått greit i høyfjellet, selv om vær og temperatur har vært vekslende.

– Det er en liten stasjon, men den har selvsagt betydning for Årdal. Det følger alltid med arbeid og vedlikehold med en kraftstasjon. Dessuten betyr den økte inntekter for Hydro og omgivelsene, sier han til porten.no.

Hydro Energi planla å lage vei helt til Mannsbergvannet, som flere i Årdal gjerne ville ha, men slik gikk det ikke. NVE avslo søknaden om å bygge vei.

– Det er synd, for da kunne kjørt dit i stedet for å gå eller bruke helikopter, sier Steinheim.