Mannsberg kraftstasjon i høstfarger, om lag 1000 m.o.h. Småkraft AS har bygd kraftverket for Hydro Energi. Foto: Truls Grane Sylvarnes

Mannsberg kraftverk klart for overtakelse

Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:57

Det opplyser Oddgeir Steinheim i Hydro Energi til nettavisen porten.no.

Kraftverket er bygd av Småkraft AS for Hydro Energi. Byggingen startet i 2015 og skal gi en årsproduksjon på 15,1 GWh. Rørgaten er 1450 meter rør, og det er drevet en tunnel på 420 meter.

Høyt til fjells

Kraftstasjonen ligger høyt til fjells, ca 1000 m.o.h., og anleggsarbeidet ble innstilt i vinter på grunn av klimaet. Kraftverket utnytter et fall på ca 160 meter mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Installert effekt er 2,9 MW.

Da NVE i 2012 innstilte på at Mannsberg skulle få konsesjon, var det ikke ledig kapasitet i regionalt nett for innmating av ny produksjon. Den situasjonen er blitt bedre som følge av den nye 420 kV-linjen Ørskog–Sogndal. Det er bygd ny 22 kV linje til eksisterende linje ved Sletterust, ca én kilometer.

Utnytter eksisterende regulering

Området er fra før av preget av vannkraftanlegg. Utbyggingen av Mannsberg er en utvidelse innenfor Tyin reguleringsområde, hvor Hydro Aluminium er konsesjonær for Tyin kraftverk. Mannsbergvatn, Kyrkjevatn og Breibotnvatn ble regulert og avløpet fra disse vannene overført til Torolmen da Tyin ble utbygd fra 1920- til 1940-tallet.

Hydro grunnga Mannsberg-prosjektet blant annet med at det utnytter muligheter for utvidet kraftproduksjon innenfor eksisterende reguleringsanlegg, med moderate inngrep i naturen.

Mannsberg kraftverk får et nedbørfelt på 23,5 kvadratkilometer. Maksimal slukeevne er 2,2 kubikkmeter i sekundet.

Betydning for Årdal

Ved Mannsbergvannet, som ligger 1340 m.o.h., skal det lages lukehus. Steinheim forteller at arbeidet har gått greit i høyfjellet, selv om vær og temperatur har vært vekslende.

– Det er en liten stasjon, men den har selvsagt betydning for Årdal. Det følger alltid med arbeid og vedlikehold med en kraftstasjon. Dessuten betyr den økte inntekter for Hydro og omgivelsene, sier han til porten.no.

Hydro Energi planla å lage vei helt til Mannsbergvannet, som flere i Årdal gjerne ville ha, men slik gikk det ikke. NVE avslo søknaden om å bygge vei.

– Det er synd, for da kunne kjørt dit i stedet for å gå eller bruke helikopter, sier Steinheim.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58