Datasentre er blant de mest energikrevende installasjonene i industrien, og står for en betydelig del av våre klimagassutslipp. Foto: Microsoft

Den amerikanske datagiganten har nettopp inngått en avtale om at et av deres datasentre skal drives hovedsakelig av vindkraft. Dette er ledd i en langsiktig plan for å bli fullstendig karbonfri på sikt.

Det er selskapets store datasenter i Cheyenne, Wyoming, som i all hovedsak skal få sitt effekt- og energibehov dekket gjennom leveranser fra vindparkene Bloom Wind Farm i Kansas (178 MW), og Silver Sage og Happy Jack Farm i Kansas (til sammen 59 MW).

Dette skriver selskapet i et blogginnlegg.

Med dette, og tidligere avtaler og tiltak, dekkes rundt 44 prosent av selskapets energibehov til datasentrene rundt omkring i verden fra vind-, vann- og solkraft. Deres mål er å øke denne andelen til rundt 50 prosent i løpet av 2018, og 60 prosent tidlig på 2020-tallet.

I tillegg stiller selskapet sine backup-løsninger ved datasenteret til disposisjon for det lokale nettselskapet, slik at de unngår nye investeringer i nettet og kostbare og miljøkrevende oppgraderinger.