Sjefen i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er ikke snau. Hun mener vi bør bli det første helelektrifiserte landet i verden. (Illustrasjonsfoto: EU)

Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.

Kilde: Innovasjon Norge

 – Vi har alle forutsetninger for å bli ledende på dette området og i dag lanserer vi fem klare anbefalinger for å nå målene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Etter samråd med industri- og næringslivet i Drømmeløftsarbeidet i 2015 har Innovasjon Norge pekt på ren energi som ett av seks mulighetsområder for omstilling av norsk næringsliv og industri. I en ny rapport som lanseres på Zerokonferansen i dag gir Innovasjon Norge fem anbefalinger for fremtidig verdiskaping knyttet til ren energi.

– Vi mener Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn, der alt bør drives av ren norsk strøm, også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge, og det bør bli flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann. At regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ønsker seg et CO2-fond er også en svært god idé! sier Anita Krohn Traaseth.

En bærekraftig, sterk og innovativ industri
Norge har allerede verdens grønneste prosessindustri. I tillegg er nærmere 1800 bedrifter etablert innen miljøvennlig energi og ren energiteknologi i Norge. Mange er små, men den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte om lag 20.000 årsverk i 2013, noe som tilsvarer cirka 20 prosent av totalt antall årsverk i olje- og gassbransjen det året.

– Den som kan sikre verden ren energi og som kan hjelpe hele samfunnet ved bruk av ren energi vil vinne noen av fremtidens viktigste markeder. Siden det like mye er snakk om bruk av energi som produksjon av energi, betyr det at ren energi er noe som angår alle næringer og alle politikkområder, sier Anita Krohn Traaseth.