I Norge er det raskt, enkelt og gratis å bytte strømleverandør. Vi har et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Norske strømkunder nyter godt av et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. Det fastslår det europeiske myndighetsorganet ACER i årets Market Monitoring Report.

Kilde: Energi Norge

Effektiv konkurranse i sluttbrukermarkedet krever et tilstrekkelig antall leverandører, at kundene får noe igjen for å bytte leverandør i form av bedre pris eller service, og at det er rimelig og enkelt å bytte. Norge er blant de landene i Europa som tilfredsstiller alle kriteriene, sammen med Sverige, Finland, Storbritannia og Nederland. Det skriver ACER – Europas svar på NVE – i sin årlige markedsovervåkingsrapport.

Mens prisdynamikken er svak i mange europeiske land, har Norge hatt konkurranse i strømmarkedet helt siden 1991. I dag kjemper rundt 240 leverandører om kundenes gunst.

– Konkurransen kommer kundene til gode både gjennom lave priser, nye produkter og bedre kundeservice. Vi ser også at stadig flere selskaper tilbyr fordelsprogrammer for sine kunder, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Flere bytter strømleverandør

Undersøkelsen fra ACER understøttes av NVEs ferske leverandørskifteundersøkelse. Her fremgår det at det ble foretatt 114.800 bytter blant norske husholdninger i andre kvartal. Det er en økning på over 50 prosent fra samme kvartal i fjor og det fjerde høyeste tallet som er registrert siden målingene begynte i 2002.

– I Norge er det raskt, enkelt og gratis å bytte strømleverandør. I tillegg har vi en tøff konkurranse mellom selskapene som bidrar til at det er dobbelt så mange som bytter strømleverandør som for eksempel bank, sier Ulseth.

Strømprisen utgjør i dag ca 30 prosent av den samlede strømregningen. Drift og vedlikehold av kraftnettet (nettleie) utgjør ca 30 prosent, mens skatter og avgifter til staten står for hele 40 prosent av regningen.