Otera er en betydelig aktør i det norske elektromarkedet. Nå styrker selskapet sin posisjon i Sverige. (Illustrasjonsfoto: Otera)

Denne uken overtar Otera samtlige aksjer i selskapet, European Electric Technology AB, med hovedkontor i Malmö.

Kilde: Otera

European Electric Technology designer, bygger og installerer stasjonsanlegg for elkraft på spenningsnivåer opp til 50kV.

– Gjennom oppkjøpet av European Electric Technology får vi styrket kompetansen på mellomspennings-stasjoner, noe som passer godt med vår eksisterende produktportefølje. Videre får vi et fotfeste i Malmö og Øresundsregionen, som er strategisk viktig for Otera, sier Klas-Urban Hilberth, administrerende direktør i det svenske Otera-selskapet, Otera Ratel AB.

– Vi er glade for at vi har blitt enige med Otera. Det åpner store muligheter for å videreutvikle og utvide vår virksomhet ytterligere, sier Kenneth Winde, administrerende direktør i European Electric Technology AB.

Otera har hovedkontor i Norge, men har i løpet av få år opparbeidet seg en sterk posisjon også i det svenske elkraftmarkedet. I dag jobber Otera på prosjekter og avtaler for de aller største kraftprodusentene og netteierne både i Norge og Sverige.

– Oppkjøpet av European Electric Technology vil styrke Oteras posisjon innen stasjonsmarkedet, spesielt i energi og industrisegment sier Jan Engelberg, administrerende direktør i Otera AS.