Streiken i energibransjen medfører mye plunder og heft i Alta Kraftlag. (Illustrasjonsfoto: Alta Kraftlag)

- Beredskapen er ivaretatt og vi har ikke hatt noen akutt-tilfeller som går på liv og helse, sier Per-Erik Ramstad, administrerende direktør i Alta Kraftlag. Men han mener at selskapet er rammet ekstra hardt av energistreiken fordi de har satset på å bruke egne krefter.

Av: Nicolay Bjørn-Lian, KS Bedrift

«Det er hele tiden utfordringer», forklarer den administrerende direktøren. «Vi forsyner jo 12.500 kunder med strøm og nesten 5000 kunder med fiber».

Alta opplever en sterk vekst, og selskapet har store utbygginger på gang. Under streiken har de opplevd at folk er uten strøm i boligene sine i 12 til 14 timer. Det er ikke gøy for noen. Men foreløpig har de klart å ordne opp i det meste.

Bruker egne krefter
«Alta Kraftlag har en veldig klar politikk på at vi gjør mest mulig selv – noe som har god støtte i styret», forklarer Ramstad. Dette sikrer høy kompetanse. Men det betyr også at alle av selskapets aktiviteter er berørt av streiken.

Blant annet blir AMS-utbyggingen nå forsinket. Her har de ikke brukt eksterne, men egne folk på jobben, og disse er tatt ut i streik av EL og IT.

Også fiber er en utfordring. «Vi har gode konkurrenter, og nå er det lang ventetid for våre fibertjenester. Det gjør at nye kunder kan velge andre leverandører enn oss», sier Ramstad.

«Det er jo paradoksalt at vi rammes så hardt fordi vi har satset på å gjøre alt selv», påpeker han. Andre selskaper som i større grad har leid inn eksterne entreprenører, rammes mindre hardt.

Lokalt er partene enige
Ramstad ser nok et paradoks: De ansatte i selskapet han leder ønsket ikke å streike. «Lokalt har vi allerede det som EL og IT ønsker å fastsette sentralt», forklarer han.

Alta Kraftlag har en beredskapsvaktavtale med en omregningsfaktor på 1 til 5. «Lokalt har vi ingen uenighet. Vi har et veldig godt og avklart forhold med EL og IT, og våre ansatte streiker i praksis for andre», legger Ramstad til. 

Blant prosjektene som nå må utsettes er bygging av både en transformatorstasjon og et kraftverk. Selv om de her også bruker innleide entreprenører, er de egne folkene tatt ut i streik.

Snart setter frosten seg
«Vi skal også bygge nye kabler for å styrke forsyningssikkerheten», fortsetter han. «Dette skulle vi gjøre før frosten setter seg i bakken. Men nå blir det utsatt».

Under streiken har Ramstad selv og driftsjefen byttet på å gå montørvakt i snart fem uker. «Det har vært en interessant erfaring», sier han, og legger til at vaktene har et bredt ansvar grunnet omfanget på Alta Kraftlags aktiviteter.