Solid resultatøkning i nettvirksomheten bidro til et godt resultat i Agder Energi i 3. kvartal 2016. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 377 millioner kr. (pr. 3. kvartal 2015 : 869 millioner kroner). Resultat etter skatt (GRS) ble 589 millioner kroner (pr. 3. kvartal 2015: 468 millioner kroner).

Kilde: Agder Energi

– Hovedårsaken til resultatforbedringen er at nettvirksomheten øker sitt resultat etter skatt med 134 mill. kr i forhold til samme periode i fjor. I tillegg har det innen vannkraft vært høy produksjon, høye bidrag fra prissikringen og god drift slik at produksjonsvirksomheten vår fortsetter å levere stabile og gode resultater, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) pr. 3. kvartal på 5 532 mill. kr (5 852 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 731 mill. kr (1 782 mill. kr) og IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 219 mill. kr (901 mill. kr).

Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Pr. 3. kvartal påvirket disse effektene resultat etter skatt med -485 mill. kr (423 mill. kr). Det har i 2016 vært en vesentlig oppgang i fremtidige kraftpriser. Dette øker verdien på konsernets fremtidige kraftproduksjon, men har gitt betydelige negative urealiserte verdiendringer på kraft- og valutakontraktene hittil i år.

Høy produksjon og god ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var 6 801 GWh (6 634 GWh), en økning på 3 %. Ressurssituasjonen er fortsatt bedre enn normalt. Med normal ressurstilgang fremover forventerAgder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2016, som følge av den høye produksjonen i årets tre første kvartaler.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i årets tre første kvartaler var 21,2 øre/kWh (17,0 øre/kWh).

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og pr. 3. kvartal var sykefraværet på 3,7 %(3,5 %).